Vårdförbundet varslar om utökad blockad

Vårdförbundet gör helt rätt i att nu trappa upp. (Foto: Niklas Laurin)

Av JOHAN SAND, medlem i Vårdförbundet // Artikel i Offensiv

Vårdförbundets övertidsblockad är nu inne på sin andra vecka. I måndags den 6 maj visade Vårdförbundet att man är beslutsamma genom att varsla om övertidsblockad även i 29 kommuner runt om i Sverige.

Striden gäller framför allt Vårdförbundets krav på arbetstidsförkortning. Ännu har inga nya avtalsbud lagts fram och inga förhandlingar mellan fack och arbetsgivare på central nivå har ägt rum sedan blockaden trädde i kraft.
Det råder alltså samma dödläge som den 25 april när blockaden inleddes efter att arbetsgivarnas (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) avtalsbud med krav på försämrade arbetstider i form av avsteg från reglerna om dygnsvila avslagits av Vårdförbundet. Medan SKR sagt totalt nej till Vårdförbundets krav på en stegvis arbetstidsförkortning som skulle introduceras över ett par års tid.

Under blockaden, som från början omfattar alla regioner och regionägda bolag samt det privatägda S:t Görans sjukhus i Stockholm, arbetar anställda inom Vårdförbundets avtalsområde inte övertid eller mertid och inga nyanställningar inom avtalsområdet får ske. Eftersom sjukvården i Sverige är beroende av övertidsarbete för att fungera innebär det att vårdköerna sakta men säkert växer.

Det finns en möjlighet för varje lokal arbetsgivare (det vill säga ett enskilt sjukhus) att beordra övertid i form av skyddsarbete i fall då liv står på spel. Varje sådan beordran ska förhandlas med Vårdförbundet på förhand, men i nödfall kan förhandling ske i efterhand.
Det har sedan blockadens början förekommit åtskilliga fall av beordrat skyddsarbete och Vårdförbundet menar att arbetsgivarna har missbrukat denna möjlighet genom att beordra skyddsarbete även när ingens liv varit i fara.
Därför håller man nu på att gå igenom de rapporter om beordrat skyddsarbete som inkommit och det återstår att se om detta resulterar i några straffvarsel specifikt riktade mot regioner där beordrat skyddsarbete har använts alltför vidlyftigt av arbetsgivaren.
Vårdförbundet är beslutsamt och visar detta genom att lägga varsel om utökning av blockaden. Med början den 20 maj kommer övertids-, mertids- och nyanställningsblockad också att börja gälla i 29 kommuner och omfattar ytterligare cirka 5 000 medlemmar.
Kommunerna som berörs är mestadels folkrika kommuner. 20 av de 25 största kommunerna, däribland alla de 10 största sett till folkmängd omfattas.

Denna strid kommer inte att vara över på länge. Förutom det utökade varslet närmar sig sommar- och semesterperioden, vilken kommer att ställa till problem för arbetsgivarna i regioner och kommuner. Det är ingen nyhet att vården är beroende av övertidsarbete på somrarna och en blockad kommer att försvåra planeringen för sjukhusledningar och kommunchefer. Vårdförbundet visar inga tecken på att backa. Den risk som finns är ett statligt ingripande i en eller annan form. Vårdförbundet gör helt rätt i att nu trappa upp, och om det finns fog för straffvarsel mot regioner som har missbrukat möjligheten till skyddsarbete behöver sådana läggas utan fördröjning för att öka trycket. ■

Stockholm 14 maj: Manifestation Sergels torg #Räddavården, mellan kl 18.30-20.30

Arrangör är Vårdförbundets avdelning i Stockholm

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!