Vårdkrisen: Stora underskott och personalbrist i Jämtland

2015-07-22 15:18:36


Vårdpersonal säger upp sig i protest mot för lite resurser till vården.

Sjukvården i Jämtland är inte undantagen från de nedskärningar som genomförs runt om i landet. Landstinget har under flera år ”gått med förlust”, det vill sägakostnaderna har under året blivit högre än budgeterat, i de flesta fall har det inneburit att personal sägs upp.

En stor kostnad för sjukvården är stafettläkare. Därför tog politikerna 2013 det drastiska beslutet att införa ett stafettläkarstopp. Resultatet blev kaos. Ordinarie läkare vid några läkarstationer sade upp sig för att de skulle få en orimlig arbetsbörda om det inte fanns några stafettläkare.
Landstingsfullmäktige var tvungna att häva stafettläkarstoppet, men då var skadan redan skedd. Torvalla hälsocentral i Östersunds socioekonomiskt mest utsatta område har så vitt jag vet fortfarande inte någon ordinarie läkare.

Revisorerna ville i vintras inte ge landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2014. Nya regionfullmäktige röstade emot revisorernas förslag att neka ansvarsfrihet. Majoriteten är S, V, MP.
I revisionsrapporten är ett återkommande tema brist på personal. I en enkät uppgav 60 procent av chefer och vårdpersonal att tidsbrist var ett stort problem. Bakom tidsbristen ligger brist på personal framför allt brist på ordinarie läkare.
Nuvarande prognos är att sjukvården kommer att gå back jämfört med budget med minst 240 miljoner kronor. Stafettläkare är en stor del i kostnaden, men också köpt vård, till exempel. cancerbehandlingar i Umeå och läkemedel.
Oppositionen genom oppositionsrådet Christer Sivertsson (M) säger sig vilja satsa på mer personal i vården, till exempel fler sjuksköterskor. Under valrörelsen i höstas fick jag ett flygblad där de förklarade hur de skulle ha råd med fler sjuksköterskor. Svaret var att minska administrationen.

Folktandvården ska under året spara 5 miljoner kronor. Det gör de genom att i vårt glest befolkade län stänga 5 tandvårdskliniker. En av dem ligger i Gällö där man för ett och ett halvt år sedan invigde en splitter ny tandvårdsklinik. Nu läggs den ned. Tala om kortfristigt tänkande! De säger att det görs för att förbättra tillgängligheten.
I en del fall tvingas man nu resa upp till tio mil för att gå till tandläkaren. Förmodligen blir resultatet en sämre tandhälsa. Nu kanske man biter sig själv i svansen. På mer än en ort finns tankar hos personalen att återöppna kliniken i egen regi. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!