Vem tror Alliansen de lurar?

2011-04-13 15:44:49
Ställd inför en ihållande kritik från såväl de sjuka och deras läkare som från kyrkornas påskuppror mot den sjuka sjukförsäkringen har regeringen mest av omsorg om kristdemokrater­na slagit till en viss reträtt.
”Misstag” erkänns, samtidigt som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och högeralliansen i socialförsäkringsutskottet på DN Debatt på ett orwellskt nyspråk om sin slakt på tryggheten vid sjukdom beklagar sig med att: ”Vi vet sedan 100 år att det är komplicerat att genomföra stora sociala reformer”. Att hälften så många är sjukskrivna hälften så länge, utan att fler har rehabiliterats eller blivit friskare, beskrivs fortfarande som en stor framgång.
Den pudel som föreslås i ”Översyn av sjukförsäkringen” är marginell. Den viktigaste förändringen är att ”några fler” enligt Kristersson än de redan införda undantagen för cancersjuka el­ler så allvarligt sjuka att de tvingas ligga på sjukhus ska kunna undantas från att utförsäkras efter den bortre gränsen i sjukförsäkringen på 2,5 år, då de flesta sjuka ska ställas till den så kallade arbetsmarknadens förfogande. Näst viktigast är att den tre månader långa ”arbetslivsintroduktionen” med stöd- och rehabiliteringsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen ska sättas in tidigare, redan under sjukskrivningstiden.
Vilka de ”några fler” är som kan undantas från att bli ”oskäligt” utförsäkrade ska utan några som helst riktlinjer avgöras av Försäkringskassans allt färre handläggare.

Som Siv Norlin, ordförande för fackförbundet ST inom försäkringskassan, har sagt i P1 Morgon, betyder Kristerssons ord om att ”några fler” kan undantas att regeringen fortfarande förväntar sig ”väldigt få” undantag. Och då är reträtten ”tämligen begränsad, mera kosmetika”. Problemet att definiera vilka få ordet ­”oskäligt” avser, samtidigt som det väcker vissa förväntningar om en mer human bedömning bland de sjuka, får Försäkringskassans personal ta.
När Kristersson hycklar om medkänsla för missnöjet med Försäkringskassan, förtiger han att detta helt och hållet skapats av regeringen själv.
Psykiatrikern Monika König hör till de många läkare som riktar fortsatt skarp kritik mot ett system där inget görs för att skingra rädslan för ett liv där sjukdomen förvärras av social mi­sär och begreppet ”oskälig utförsäkring” gör den lilla chansen att slippa utförsäkras till ett rättsosäkert lotteri.
Sminket räcker även till två andra små förändringar, som anställningsstöd för ytterligare 3 000 personer och en ny ”särskild ersättning” på samma nivå som under arbetslivsintroduktionen, d v s 223 kronor om dagen i 20 da­gar per månad före skatt (som kan förstärkas med ett bostadsstöd), ska kunna utgå till de ”nollklassade” som har tidsbegränsad förtidspension och samtidigt saknar sjukpenninggrundande inkomst. Det betyder bara, som till exempel TCO:s ordförande Sture Nordh påpekar, att många sju­ka som ”fattiggörs” på detta nya sätt ändå tvingas söka komplettering med socialbidrag. Det sker samtidigt som högeralliansen skryter om så stora överskott i statsbudgeten, att den kan tidigarelägga ett helt batteri av nya skattesänkningar för de redan rika och välbärgade.

Det blir förhoppningsvis få som duperas av regeringens kosmetiska ”förbättringar” eller som felaktigt riktar sitt missnöje mot de anställda inom Försäkringskassan. Felet ligger som 108 läkare skriver i ett upprop ”i en lag:
  • …som förutsätter att tillfrisknande även efter mycket svåra och långvari­ga sjukdomar sker efter tidtabell.
  • …vars hävdande att all arbetsförmåga ska tillvaratas som bygger på en fiktiv (d v s inbillad) arbetsmarknad.
  • …som brutalt tvingar läkare att rycka hoppet från sina patienter, när det är endast hoppet som ibland kan hjälpa patienten till rehabilitering, om inte ända till jobb så åtminstone till ett drägligare liv.”
Liksom dem kräver RS/Offensiv att staten ”omedelbart slutar att skada de långvarigt sjuka genom en omänsklig lag. Utförsäkringarna måste stoppas nu.”

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!