Vi ska vinna tillbaka vårt människovärde

2010-02-24 14:56:52
Idén om folkhögskolan uppkom ur bonde- och arbetarrörelsen som var i stort behov av utbildning under 1800-talet. Idag är det förorterna som är i det skriande behovet av utbildning. Men då svarar politiker och myndigheter med att slå undan fötterna på oss med sina nedskärningar. Orsaken till att folkhögskolan blivit tvungen att skära ned på utbildningsplatser är för att vuxenutbildningsförvaltningen som vanligtvis köper platser av folkhögskolan har valt att upphandla platser på annat håll. Priset på utbildning på folkhögskolan i Biskopsgården är givetvis högre då eleverna är i större behov av stöd än i till exempel ett område där alla har svenska som första språk. Det är logiskt.

Det är tänkt att all form av utbildning ska leda till arbete. Då tittar vuxenutbildningsförvaltningen på hur de tror arbetsmarknaden kommer att se ut framöver och har därför valt att satsa på yrkesinriktade studier. Detta är kortsiktiga lösningar. Det hjälper inte dem som idag är i behov av att läsa upp sina gymnasiebetyg eller för första gången någonsin sätter sig vid en skolbänk. Dessa kortsiktiga lösningar kommer att bli dyrare för samhället i längden. Vuxenutbildningsförvaltningens beslut präglas av rent nyliberalt tänkande. De ser inte utbildningen till var och en efter behov, utan endast till vad utbildningen kostar.

Vi lever i ett samhälle av konkurrens. Skolor ska konkurrera med varandra, människor ska konkurrera med varandra. Samhället går idag inte ut på att hjälpas åt för att nå resultat utan om att ta sig fram av att andra slås ut. Detta är en politik som nu verkställs med att Biskopsgårdens Folkhögskola stängs ned, om inte vi stoppar det.

Skolans styrelse har utifrån de budgetramar de fått sett sig tvingade att ta till åtgärder. Av de kvarstående stadsbidragsfinansierade platserna har styrelsen fördelat platserna. Styrelsens beslut blev då att ta bort två av tre befintliga klasser på den allmänna linjen i Biskopsgården, och att behålla 180 platser som finns på mer centralt belagda Nya Varvets Folkhögskola. I en ekonomiskt svag stadsdel som Biskopsgården där kriminalitet, arbetslöshet och fattigdom ökar för varje dag visar skolans styrelse vilken brist på erfarenhet de har. Styrelsen har helt glömt bort att idén med Folkhögskola är till för dem med störst behov. Nu har de valt att satsa på kurser i småföretagande istället för förberedande kurser. Detta går helt emot folkbildningens anda som den var i arbetarrörelsens pionjärår.

Vi lever idag i en allt mer globaliserad värld. Finanskrisen som började på USA:s bostadsmarknad i slutet av 2008 spred sig snabbt över världen och skakade här om vår industrisektor. Företag som Volvo och SAAB tvingas till att varsla tusentals arbetare. Det finns en tydlig koppling mellan den privata och offentliga sektorn då den senare är skattefinansierad. Med mindre skatteintäkter sveper nedskärningar över den offentliga sektorn. Här drabbas jag nu, tillsammans med övriga arbetarklassen dubbelt upp. Först av att varslas från Volvo och sen av att de stänger den skolan där jag istället tänkte utbilda mig.

Idag har allting ett pris, allt ska gå att sälja och köpa. Priset blev det viktigaste i Vuxenutbildningens beslut. Men man borde inte se oss som hinder utan som tillgångar. Man ska inte se på oss som produkter som man sätter ett pris på utan som människor. Men genom vår kamp kan vi vinna tillbaka vårt människovärde.

//Murat Solmaz
Folkhögskolestuderande och medlem i RS Biskopsgården

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!