”Vi vägrar leva bara för att arbeta”

2014-08-28 15:40:17
På senaste kommunfullmäktigedebatten i Luleå dominerade Rättvisepartiet Socialisternas (RS) frågor hela mötet när delade turer och de rivningshotade husen i Svartöstaden stod på dagordningen. Frågorna är symboler för valets viktigaste teman i Luleå: Välfärden och bostadsbristen.

Innan mötet samlades representanter från äldre- och handikappomsorgen utanför Stadshuset för att protestera mot att S-ledningen svek sitt löfte om att ta bort de delade turerna. ”Vi vägra leva bara för att arbeta” var texten på en skylt.
– Delade turer är bara ytterliga­re en försämring i en allt stressigare arbetsmiljö. Jag fick en hjärtinfarkt förra året efter att stressen bara byggts upp mer och mer, berättade en kvinna som jobbar i hemtjänsten.
– Det är ett stort svek från S-ledningen. Vissa som INTE hade delade turer när ni gav löftet 2010 har fått det sedan dess. Det finns massor med resurser – ändå anser ni er inte ha råd med drägliga arbetsförhållanden, sa Göran Thyni, en av RS kommunfullmäktigeledamöter i Luleå under den interpellationsdebatt som RS tagit initiativ till.

Kommunalrådet Yvonne Stålnacke försvarade sig med att ”Det var mycket mer komplicerat än vad vi trodde”.
– Säg istället som det är: Det var mycket dyrare än vad ni trodde. Det behövs mer pengar för att kunna höja bemanningen och förbättra arbetsvillkoren som helhet, kontrade Jonas Brännberg, gruppledare för RS i Luleå kommunfullmäktige.
Den andra debatten var också en interpellationsdebatt utifrån frågor från RS om kommunens planer på att riva sex hus med 26 lägenheter i Svartöstaden.
Trots att Tekniska nämndens ordförande Lenita Ericsson kallade stadsdelen ”otroligt viktig och rik” och miljönämndens ordförande Göran Öhman sa att det var det bästa stället i Luleå ville båda riva. Igen hävdades det felaktigt att husen måste rivas eftersom de inte överensstämmer med detaljplanen.
Göran Öhman gick så långt att han sa att husen inte var ”god bebyggd miljö”. Hur husen bredvid kan vara god bebyggd miljö svarade han inte på.

– Ni säger att Svartöstaden är en bra stadsdel, men ni ställer er aldrig frågan varför? Det handlar om att här har det funnits plats för alla – även de som inte har kunnat eller velat köpa en bostad för dyra pengar. Nu vill ni ta bort den möjligheten, sa Jonas Brännberg och fortsatte:
– Ni säger också att det blir för dyrt att renovera. Men vad kostar det att bygga 26 nya lägenheter? Minst 50 miljoner kronor. Är det ekonomiskt eller ekologiskt hållbart?
Helt klart är att striden om husen långt ifrån är över. Svartöstadens intresseförening har redan planer på ett nytt stormöte i stadsdelen dit politiker välkomnas. ■