Wisconsin, USA: Historisk kamp för fackliga rättigheter

2011-03-07 13:10:06
Den 26 februari genomfördes den största demonstrationen hittills i Madison Wisconsin. Mer än 70 000 demonstrerade mot guvernör Scott Walkers lagförslag som fullständigt avskaffar förhandlingsrätten för offentliganställda.
Kravet på en endags generalstrejk inom offentliga sektorn som nästa steg fick ett entusiastiskt mottagande av de tusentals arbetande människor som fick det flygblad Socialist Alternative delade ut.
Wisconsins guvernör Scott Walker trodde att han kunde köra över delstatens löntagare, men istället gav hans förslag upphov till en rörelse som helt klart har styrkan att få hans företagsstödda administration ner på knä.
Men ännu, efter drygt två veckor av massdemonstrationer, massjukskrivningar och strejker, återstår att stoppa Walker.
Nyckelfrågan är nu: hur kan vi enas runt en strategi av massaktion som kan föra denna kamp till seger?

Förberedelser måste inledas för en mobilisering som kan  ”stoppa verksamheten” i hela Wisconsin.
South Central Wisconsin Labour Council (närmaste motsvarighet är LO-sektion)  har uppmanat till omedelbara förberedelser för en generalstrejk.
Ett första beslutsamt steg är att organisera en endags generalstrejk inom offentliga sektorn i kombination med en massiv elevstrejk för att stänga skolorna.
Även om alla anställda i delstaten inte får strejka måste vi komma ihåg att fackföreningarna en gång bildades genom strider som trotsade antifackliga lagar.

Men det är ont om tid. Om vi inte fortsätter framåt kommer vi att hamna på efterkälken. Vi kan inte lita på det demokratiska partiet i senaten för att upprätthålla en principfast hållning om inte de känner av elden som rörelsen sprider.
Insatserna är extremt höga. Om denna antifackliga lag antas kommer det att inge mod hos dem som attackerar fackföreningarna på andra ställen men om den besegras kommer det att ge arbetare självförtroende att resa sig över hela landet. Det är därför vi måste bygga på de solidaritetsprotester som sker över hela landet. Detta innebär att en beslutsam masskamp mot både budgetnedskärningar och angreppen mot fackföreningar måste dras igång efter Wisconsins exempel.
Wisconsin har blivit centrum för en svepande attack mot den offentliga sektorn över hela landet.

Andra delstatregeringar riktar också in sig mot löner, förmåner och rätten till kollektivavtalet. Detta är storföretagens och deras politiskt valda företagstjänares nakna dagordning.
Det är upp till oss att stoppa dessa attacker. Samtidigt som många politiker bland demokraterna nu talar om arbetarnas rättigheter står det klart att partiets ledning är beredd att samarbeta med republikanerna för att pressa de anställda inom offentliga att betala mer till sina pensioner och sjukvård i utbyte mot ett slut på attackerna mot förhandlingsrätten.
I Wisconsin beräknas detta innebära en lönesänkning på 7 procent. En generalstrejk som stänger hela delstaten skulle visa vem som har makten och höja arbetarnas självförtroende.

Trots upprepade löften från fackliga ledare att acceptera nedskärningar och lönesänkningar hotar Walker med att börja avskeda anställda om inte kampen avbryts.
Och medan president Obama uttryckt sin opposition mot fackföreningsfientlig politik i Wisconsin har hans regering och många demokrater på delstatsnivå över hela landet varit lika hårda i sina attacker mot lärarfacken som republikanerna. På samma sätt har tyvärr en rad fackliga ledare uttryckt sin vilja att acceptera attackerna mot pensionerna och sjukförmånerna i Wisconsin i utbyte mot bibehållna förhandlingsrättigheter.

Det är dags att vi bygger ett politiskt alternativ till de två företagarpartierna. Kampanjer borde dras igång över hela landet för att stoppa budgetnedskärningarna och försvara jobben och löntagarnas rättigheter. Republikanernas och Tea Partyanhängarnas försök att ”söndra och härska” genom att spela ut fackföreningsanslutna mot oorganiserade arbetare måste slås tillbaka.
Kampen för att försvara de offentliganställda måste bli en kamp för att återuppbygga en arbetarrörelse värd namnet som kan slå tillbaka mot de obevekliga angreppen på arbetande människors levnadsvillkor.
Hundratusentals människor protesterar över hela landet idag i solidaritet med Wisconsinarbetarna. Denna energi borde kanaliseras till att skapa breda kampanjer lokalt mot nedskärningar och fackföreningsfientliga åtgärder. Från dessa kampanjer skulle vi kunna ställa upp med våra egna kandidater i val som ett första steg gentemot bildandet av ett nytt parti som ger en verklig, konsekvent röst åt arbetare och ungdomar och kämpar för våra intressen.

I slutändan kan en anständig framtid endast säkras genom att kämpa om att ta kontrollen över samhällets rikedomar från storföretagen och de superrika istället för att lägga över bördorna på de arbetande människorna.
Tiden har kommit att slå tillbaka. De egyptiska arbetarna har visat att det är möjligt att stå upp mot orättvisor överallt.
  • Bygg solidaritet med Wisconsins arbetande människor för att stoppa Walkers antifackliga lagstiftning
  • Stoppa HELA Lagen! Stoppa ALLA nedskärningar, avskedanden och angrepp mot arbetare
  • Beskatta de rika och företagen för att betala för nya arbeten inom offentliga sektorn till fackliga löner och villkor
Socialist Alternative
(CWI:s anhängare i USA)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!