2 000 kr mer för hyresrätt

2013-04-25 09:07:05

foto: Natalia Medina
”Vad denna ideologiska krigföring från högerregeringen inneburit syns tydligt i att privat boende 2011 fick 29,6 miljarder kronor i statligt stöd, samtidigt som hyresrätten inte fick en enda krona”, skriver Kristofer Lundberg.

Hyrskatt kallas den samlade överbeskattningen som tvingas på hyresrätten i jämförelse med villor eller bostadsrätter. Idag betalar vi olika mycket i skatt på vårt boende, där hyresrätten är den högst beskattade boendeformen. De boende kan här betala så pass mycket mer som ett par tusen i månaden i jämförelse med de som äger sitt boende.

Den som bor i hyresrätt betalar 2 000 kronor mer per 100 kvadratmeter i månaden än de som äger sitt boende.
Hyresrätten är den mest efter­frågade bostadsformen, framförallt bland unga och låginkomsttagare. Men enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) byggdes enbart 6 367 hyresrät­ter under 2011. Trots det fortsätter regeringen sitt ideologiska krig mot hyresrätten.
Regeringen har drivit igenom en rad förändringar som gynnar privat ägande av bostäder framför hyresrätt. Det handlar om slopat statligt stöd till nybyggande i form av investeringsskydd och ränte­bidrag som tidigare gått till hyresrätten.
Det råder idag bostadsbrist i 135 av landets kommuner enligt Boverket. 242 kommuner har brist på hyresrätter. 116 000 ungdomar bor idag hemma mot sin vilja som ett resultat av bostadsbristen och 248 000 unga vuxna står i dag utan bostad.

På uppdrag av ­Hyresgästföreningen har SKOP tillfrågat 287 bostadsföretag, privata och allmännyttiga, hur många fler lägenheter som skulle byggas de kommande tre åren om skatten för hyresrätten blev likvärdig med bostadsrätt och villa.
Svaret blev att byggandet skulle öka med 39 procent, vilket skulle innebära 8 000 fler lägenheter på två år: 2013-2015.
Till detta kommer att privatägande av bostäder ger möjlighet till ränteavdrag. Den nya fastighetsskatten har gynnat dem som äger sin bostad, framförallt de redan rika i storstäderna. Rotavdrag kan endast göras för den som äger sitt boende.
Vad denna ideologiska krigföring från högerregeringen inneburit syns tydligt i att privat boende 2011 fick 29,6 miljarder kronor i statligt stöd, samtidigt som hyresrätten inte fick en enda krona.

Hyrskattens konsekvenser för samhället är omfattande. Samtidigt som det råder bostadsbrist och byggandet begränsas gör det också att de lägenheter som byggs blir för ­dyra att bo i för dem som efterfrågar dem.
En nybyggd trea kostar i genomsnitt 9 607 kronor i månaden. I stor-stadsregionerna är priset än högre. Idag får de som har ett boende i en nybyggd trerumshyresrätt i Stockholm betala upp till 14 000 kronor i hyra.

Hyrskatten påverkar även renove­ringarna negativt. Bara inom allmän­nyttan har över 300 000 bostäder renoveringsbehov. 45 procent av landets flerfamiljshus har någon form av skada som behöver åtgärdas.
Ett avskaffande av hyrskatten kommer givetvis inte att hindra bostadsbolagen från att försöka höja hyrorna efter renovering, men de hyressänkningar som skulle vara resultatet av ett avskaffande av hyrskatten, skulle underlätta i plånboken. Samtidigt måste kampen mot hyreshöjningen fortsätta.
Rättvisepartiet Socialisterna/Offensiv säger bostad åt alla – bygg bort bostadsbristen. Vi kämpar för en upprustning av miljonprogrammet – utan hyreshöjningar.
Vi ställer oss därför bakom kraven som reses av Hyresgästföreningen om att avskaffa hyrskatten. Men bara en massiv rörelse underifrån kan tvinga fram de förändringar som krävs för att bygga bort bostadsbristen och stoppa den politiskt motiverade diskrimineringen av ­hyresrätten.
Kristofer Lundberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!