50 miljoner kr ska sparas i Uddevalla

2013-01-31 15:11:12
Uddevalla kommun står inför nedskärningar på över 50 miljoner kronor. Bland annat kommer Ryttarens särskilda boende, med cirka 60 boende, att göras om till trygghetsboende.

Med trygghetsboende menas att man har möjlighet att ansöka om hemtjänst mellan sju till tio, besök dagtid, och inga nattetid. På detta trygghetsboende ska det finnas en så kallad värdinna, som håller i aktiviteter som planeras med de boende. Planeringsarbetet började nu i ­januari 2013, men man vet inte när själva omstruktureringen kommer att äga rum.
Det är inte bara vården som får ta stryk, utan även skola och omsorg. Alla verksamheter inom socialtjänsten berörs, och detta är i verksamheter som är lågavlönade, tuffa och kvinnodominerade.
Inom de verksamheter som berörs av dessa nedskärningar har smärtgränsen redan nåtts, både för vårdtagare och anställda. Den palliativa enhet som riskerar att försämras, har t ex hög kompetens som blir svår att ersätta.
På Ryttarens äldreboende behöver många tillsyn flera ­gånger om dagen, somliga så mycket som en gång i timmen, även nattetid.
De boende får välja om de vill bo kvar på Ryttaren eller om de vill flytta, men många vill stanna kvar på grund av sin känsla av trygghet för personalen och närheten till hjälp.

En omorganisation är en lång process såväl för boende som personal. Omorganisationen för Ryttarens särskilda boende inne­bär att man gör om det till en hyresrättsfastighet där man kan hyra en lägenhet om man är över 70 år. Hemtjänst får man ansöka om på socialkontoret, vilket gör att de fast anställda på boendet blir placerade i en hemtjänstgrupp.
Detta förstör tryggheten för boende – och för de anställda. Man bryter ett förtroende och skapar oro och det i sig bidrar till en försämring i omvårdnaden.
Det är ännu oklart om ­någon kommer att överta entreprenaden av fastigheten där ­Uddevalla kommun bedriver boendet Ryttaren. Idag äger Riksbyggen huset och kommunen hyr lägenheterna. För Uddevalla kommun är det en kostnad även med tomma lägenheter. Som det ser ut idag och fram tilll att man vet hur det kommer att bli ­flyttar ingen ny in när en boende går bort.
Resultatet blir många ­tomma lägenheter som kostar pengar – cirka 1 800 kronor per dag – för en kommun som ska spara in över 50 miljoner kronor. Detta hade kunnat undvikits genom att behålla det särskilda boendet.
Man vet i dagsläget inte mycket och måste först informera boende och anhöriga om situationen. Det måste skapas en ny hemtjänstgrupp efter hyresgästernas behov och hur mycket hjälp de kan bli ­beviljade att få. Nya larm ska installeras och många lägenheter ska renoveras innan nya hyresgäster kan flytta in. Processen kan heller inte sättas igång innan de mest behövande har flyttat till ett nytt särskilt boende. Då först kan man börja planera för en omorganisation som alla inblandade ser som en försämring.
Många anställda tror att de gamlas ovetskap angående när man kan få hjälp och att den inte blir av samma omfattning, kommer att leda till stress och risk för hastiga försämringar.

Idag är köerna långa till särskilt boende i Uddevalla kommun och man förväntas inte få någon förtur på grund av omor­ganiseringen på Ryttarens äldre­boende. Flera av de som arbetar på boendet är oroliga, men försöker hålla humöret uppe. Man måste hålla en god min för de vårdtagandes skull.
Det kanske inte går som lokalpolitikerna i Uddevalla har tänkt sig. De säger att de måste spara, men en omorganisering kostar pengar och kräver tid. Det är människor det handlar om, men budgetrådgivare ser bara siffror.
Vad som behövs är att se till brukarnas och personalens behov, vilket byråkrater och politiker i kommunen har bevisat att de inte kan. Det är vi som jobbar inom äldrevården som tillsammans med vårdtagare och anhöriga borde få bestämma hur vården ska se ut.
Vårdbiträde på Ryttarens äldreboende

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!