60 000 målet i CWI-insamling

2012-12-12 15:54:28
Gruvarbetarnas kamp i Sydafrika, generalstrejkerna i Europa och framsteg för socialister i USA är argument för CWI:s årliga internationella insamling. Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen av CWI.

Vårt mål är att samla in 60 000 kronor till CWI under hösten. Hittills har vi fått in 34 000 kronor.
Betala in ditt bidrag på Offensivs plusgirokonto 87 96 49-2, märk talongen ”CWI”.