Ett av tio barn lever i fattigdom

2012-12-15 02:36:05
Av Rädda Barnens tionde årsrapport om barnfattigdom i Sverige framgår att 242 000 barn (12,7 procent) levde i ekonomisk utsatthet (fattigdom) under 2010. Det är en blygsam minskning på 0,3 procentenheter jämfört med 2009 års siffror. Men bland barn till ensamstående ökar barnfattigdomen.

Rädda Barnen konstaterar att 2000-talets Sverige har karaktäriserats av en välståndsökning för många svenska barnfamiljer. Men samtidigt har inkomstskillnaderna vuxit. Standardökningen har inte kommit alla barnfamiljer till del.
Detta i sin tur märks i att barnfattigdomen förblivit hög oavsett konjunktur och politikernas löften.
Skulle man dessutom mäta barnfattigdom enligt EU:s fattigdomsmått – andel av hushållen som har lägre inkomst ä̈n 60 procent av medianinkomsten – lever drygt 13 procent av alla barn i Sverige i ­fattigdom.
(Rädda Barnen mäter barnfattigdom i antal barn som lever i familjer med vad man kallar låg inkomststandard eller med försörjningsstöd).

Av rapporten framgår vidare att:
  • Minskningen av barnfattigdomen mellan år 2009 och 2010 har skett bland barn till sammanboende föräldrar. Motsatt trend gäller för barn till ensamstående föräldrar, där barnfattigdomen istället har ökat, med 0,3 procentenheter, under samma period. Sedan år 2007 har barnfattigdomen ökat med 4,7 procentenheter bland de barn som bor med en av sina föräldrar. I denna grupp var barnfattigdomen mer än tre gånger så hög som bland barn till sammanboende föräldrar år 2010.
  • Nästan vart tredje barn med utländsk bakgrund (31,2 procent) lever i ekonomisk fattigdom, jämfört med 6,0 procent av barn till föräldrar som är födda i Sverige.
Barnfattigdomen är alltså mer än fem gånger så hög bland barn med utländsk bakgrund.
Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!