7 skäl att rösta på ArbetarInitiativet

2009-06-04 10:41:11
Varför ArbetarInitiativet (AI) i EU-valet? Offensiv ger de viktigaste skälen i punktform:

1 Kamp för jobben

Jobb försvinner varje dag utan att någonting görs. Vi har träffat många lärare som är upprörda över varsel på skolorna. Snart har personalstyrkan på Volvo Lastvagnar minskat med 75 procent, redan nu är en av fyra ungdomar arbetslösa och det enda regeringen kan lova är att vi får 12 pro- cents arbetslöshet 2011.
Alla partier säger i valet att jobben är viktigast, men bara ArbetarInitiativet (AI) säger att en strid för jobben kräver massdemonstrationer, fabriksockupationer och strejker. Att det behövs ”franska metoder” är troligtvis vår mest populära paroll.
Om staten tog över bilindustrin i­stället för att den läggs ner, skulle jobben räddas samtidigt som en klimat- omställning av produktion vore möjlig. 200 000 nya jobb behövs inom offentliga sektorn. Sex timmars arbets- dag utan lönesänkningar skulle undanröja både arbetslösheten och arbetsstressen.

2 Antikapitalism

Kapitalismen har avslöjat sig som ett katastrofalt system med inbyggda kriser och massförstörelse. GM var igår världens största företag, nu är det satt i konkurs.
En miljard människor saknar mat för dagen, trots att det finns mat i överflöd. Världsbanken säger att ytterligare 53 miljoner människor kommer att pressas ner i extrem fattigdom på grund av krisen och att 200 000 till 400 000 fler spädbarn kommer att dö varje år. Samtidigt fortsätter miljardärerna champagnefesten som om inget hänt – men gamla, barn, arbetande, studerande och fattiga har vare sig orsakat kapitalismens kris eller har råd att betala för den.

3 EU-motstånd

Parti efter parti ger upp sitt EU-motstånd, nu senast miljöpartiet – men AI:s banderoll ”Skrota EU” möts av glada utrop. EU genomsyras av storföretagens intressen – med Lissabonfördraget får EU världens mest nyli- berala grundlag. Socialdemokraterna snackar om arbetsrätten, men i praktiken vågar de inte sätta upp ett lillfinger mot regeringen eller mot EU. I riksdagen röstade S för Lissabon och inför höstens EU-ordförande­skap har de gått med på borgfred.
AI är sanna internationalister som söker samarbete med alla vanliga människor och aktivister runt om i Europa som protesterar mot orättvisor.

4 Rädda vård, skola, omsorg och service

Nu väntar en fruktansvärd massaker på välfärden. Halverad hemtjänst, som föreslås i Kista/Rinkeby, är bara början. AI:s kandidater har väldigt stor erfarenhet av hur man organiserar kamp mot nedskärningar, senast förra veckan genomförde vi tre demonstrationer på temat. I Eskilstuna har AI under våren deltagit i en rörel­se som har stoppat skolnedskärning­ar. Vi agerade mot privatiseringarna av apoteken och järnvägstrafiken och kommer att fortsätta att bemöta högerns privatiseringsfundamentalism.

5 Klimatomställning nu!

Just för att AI ifrågasätter kapitalism­en blir vårt klimatprogram trovärdigt. Världens ledare kommer bara med marknadslösningar som är redan bevisade fiaskon. Om kolkraftverk ska förbjudas och vind/sol/vattenproducerad el byggas ut, om transporter på fossila bränslen ska minimeras till förmån för gratis kollektivtrafik och utbyggnad av snabbtåg, om fastigheter ska göras energisnåla, spillvärme tas tillvara och jordbruket bli ekologiskt kan inte produktion för största möjli­ga vinst längre vara drivkraften.

6 Stoppa rasismen

ArbetarInitiativet agerar dagligen mot rasismen, på arbetsplatserna, i skolor, för att stoppa Sverigedemokraterna och för att hjälpa flyktingar. Nazistis­ka gruppers aktiviteter kan stoppas genom stora fredliga folkliga mobiliseringar. Facklig solidaritet över gränserna motverkar lönedumpning.

7 För ett nytt arbetarparti

Många håller med om att det inte finns någon verklig opposition idag. S, V och MP har kapitulerat och bundit upp sig vid budgetdisciplinen. I till exempel Sundsvall är det S och V som har beslutat om att ta bort 300 sjukhusjobb. AI är ännu inget nytt arbetarparti, men ett steg på vägen. AI allierar sig med nya arbetarpartier och vallistor runt om i Europa, till exempel NPA i Frankrike, Syriza i Grekland och No2EU i England. Vi står för och praktiserar själva att politiker ska leva på vanliga löner.
En röst på ArbetarInitiativet visar att du inte låter dig utnyttjas som passiv röstboskap, utan är med och bygger en rörelse som kommer att fort- sätta dagen efter valdagen. När riksdagen öppnar den 15 september blir det en stor demonstration mot höger­politiken.
Elin Gauffin

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!