8 mars i Luleå: Kvinnors och barns rätt att leva fria från våld!

Protest efter mordet på 8-årige Tintin i Luleå i januari. Dådet satte ljuset inte bara på mäns våld mot kvinnor och barn, utan också på kraften i organisering och kamp (Foto: Offensiv).

av Liv Shange Moyo // Artikel i Offensiv

Kvinnors och barns rätt att leva fria från våld! Det är huvudparollen som Luleås 8 marskommitté samlar för demonstration kring på internationella kvinnodagen. Sorgen och vreden över mäns våld mot kvinnor och barn, som väckts för kanske första gången hos många i och med mordet på 8-åriga Tintin, tillsammans med styrkan i gemensam kamp och i att dela det vackra i kultur som musik och sång, är grunden i initiativet.

Den 22 januari samlades omkring 1 500 personer på Luleås gator i manifestationer med krav på en Lex Tintin (en lag som förbjuder det tvångsumgänge som många barn idag utsätts för med en förälder som de är rädda för och som kan ha utövat våld emot dem), de största demonstrationerna sen skolkampen 2019.
Det fruktansvärda mordet på Tintin, den 8 januari i Luleå, har satt ljuset inte bara på mäns våld mot kvinnor och barn, utan också på kraften i organisering och kamp.
Det kunde knappast vara mer lägligt att bygga ett socialistiskt feministiskt motstånd. Inför internationella kvinnodagen 2023 är läget på många sätt mörkt.

Under 2022 kan så många som 21 kvinnor ha mördats av närstående män i Sverige. Kvinnojourerna har under det senaste året rapporterat om hur behoven av skydd och hjälp ökar samtidigt som totalen av tillgängliga timmar på skyddat boende krymper.
En färsk studie, Ett jämställt samhälle fyllt av våld, visade i november att 39 procent av kvinnor i åldrarna 18-24 år det senaste året har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld eller hot om våld under det senaste året. 55 procent av kvinnor i alla åldrar har någon gång efter sin 15-årsdag utsatts för hot, sexuellt och/eller fysiskt våld av en man (inte inräknat andra former av våld eller sexuella trakasserier).

Samtidigt pågår en sexistisk backlash i syfte att normalisera, legitimera och osynliggöra våldet och hela könsmaktsordningen – förtalsdomarna mot kvinnor som har vittnat under #metoo, den både lukrativa och skammande handeln med tjejers privata bilder online, och glorifieringen av porr- och prostitutionsprofitörer som Andrew Tate är några exempel.
Runt om i världen fråntas kvinnor tidigare vunna friheter – aborträtten är måltavla för inskränkningar och förbud från Kina till USA. Makthavare försöker på olika sätt skruva åt kvinnoförtrycket, till exempel med allt mer total rättslöshet för kvinnor i Afghanistan där inte bara abort, utan även preventivmedel nu är olagligt (liksom i stort sett alla egna aktiviteter för kvinnor).
Hbtq+-personers liv inskränks på liknande sätt. Att på olika sätt försöka förstärka ”familjen” som institution, kontrollen över kvinnors sexualitet och kroppar, och kvinnoförakt och -hat i allmänhet är slag för att försöka säkra upp ett fullständigt hopplöst kapitalistiskt system.

Slagen kommer inte från ingenstans. I Sverige har kvinnors ställning i samhället undergrävts under en hel generation när välfärd, trygga jobb och bostäder har skurits ned, sålts ut till vinstintressen och klassklyftorna skenat. Lönegapet mellan män och kvinnor ökar nu.
Mot denna bakgrund har Luleås 8 marskommitté de senaste veckorna återupplivats, efter att ha varit vilande under pandemin, på initiativ av Rättvisepartiet Socialisterna. Responsen har hittills varit väldigt god – förutom ett viktigt tillskott av engagerade individer har flera ”nya” organisationer också kommit med i kommittén, däribland Gömda Kvinnor, Kvinnojouren Iris, Ung Vänster, Amnesty, och flera andra har uttryckt intresse.
Arbetet pågår nu för ett demonstrationståg, med samling kl 16 på Gula Paviljongen, följt av ett avslut inomhus (lokalen är ännu inte bekräftad) med livemusik, sång, mat med mera. Kommittén har diskuterat fram samlande paroller som alla som vill delta står för, och arbetar efter principen att organisationer och personer utöver dessa kan föra fram ytterligare krav och frågor.
Bland parollerna finns: Kvinnors och barns rätt att leva fria från våld / Lex Tintin nu – stopp för tvångsumgänge / Kvinna, liv, frihet – solidaritet med kvinnokampen världen över / Stärk välfärden och kvinnors ställning / Enade mot sexism, rasism och hbtq+-fobi.

Den som är intresserad av att delta eller hjälpa till på demonstrationen eller vill framföra något kreativt – musik, poesi, konst – under kvällen kan höra av sig till:
lule8mars@gmail.com

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!