900 jobb ska bort på Karolinska

2009-01-21 15:52:45
Uppåt 1 000 personer kan tvingas lämna Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Solna och Huddinge utanför Stockholm. Genom den drastiska personalminskningen räknar man med att spara 450 miljoner kronor av ett beräknat budgetunderskott på 800 miljoner.
Efter beskedet har även en ny akut platsbrist drabbat KS.

Att beslutet garanteras inte ha några negativa effekter på vården, utan att det kan lösas genom ”effektivisering” är tomt prat från politikernas sida.
– Att förneka detta vore att säga att de 900 som ska bort inte gör nå­gon nytta. Åtgärderna kommer att få effekter på vårdkvaliteten och i värsta fall även på patientsäkerheten. Det är oerhört allvarligt, säger Thomas Flodin i SvD den 14 januari.
Tidigare har KS kunnat räkna med tillskott för att inte behöva dras med ett underskott till nästa år, men nu blir det inga mer pengar, fastslår lands-tingsrådet Maria Wallhager (fp). Med årets underskott på 260 miljoner kronor och det beräknade för nästa bokslut på 550 miljoner kronor, ligger alltså sjukhusledningen 810 miljoner kronor back.

Kalla handen från politikerna, trots en lågkonjunktur där företag öv­er hela Sverige varslar tusentals jobb varje månad, kritiseras av fackförbun­det Kommunal på dess hemsida.
– Besparingen på Karolinska kommer att få tydliga konsekvenser för de anställdas arbetsmiljö och vårdens kvalitet. Eftersom från sjukledningens sida säger man att man ska bedriva samma verksamhet fast med mindre personal. Det har jag svårt att se hur man ska lyckas med, säger Carina Lenngren, sektionsordförande för Kommunal på Karolinska Huddinge.

Minskningen på 900 personer motsvarar 6 procent av hela personalstyrkan på 15 800 anställda.
600 varslas om uppsägning, samtidigt som man räknar med naturliga avgångar, pensionsavgångar och vikariat som inte förlängs.
Ett anställningsstopp har även införts med omedelbar verkan.
Normalt ligger sjukhusets personalomsättning på 10 procent, att cirka 1 500 personer om året slutar självmant. Ändå kommer uppsägningar av fast personal att bli nödvändiga, enligt liggande förslag.
Biträdande sjukhusdirektör Mikael Forss säger i Svenska Dagbladet den 19 januari:
– Det kan bli lägre bemanning och ändrade schemaläggningar inom vissa verksamheter. Vi måste också få ner vår höga sjukfrånvaro och kanske kortsiktigt dra ner på en del utbildningar, men vi kommer att göra allt för att patienterna inte ska påverkas.

Oförändrad vårdkvalitet med en markant mindre personalstyrka betyder antingen att KS tidigare har varit otroligt överbemannat. Eller, vilket är mer troligt, att kvarvarande personal kommer att tvingas att springa dubbelt så fort.
En stressigare arbetsmiljö verkar motstridigt med målet på att minska sjukfrånvaron. Än mer verklighetsfrånvänd verkar landstingsrådet Maria Wallhager (fp) vara, som på svd.se säger att ”patienter kommer att mär­ka en bra vård, bättre än tidigare”.

Susanne Ahlberg, biomedicinsk analytiker på KS i Solna menar att nedskärningarna är idiotiska med tanke på de vårdköer som redan finns, när Offensiv talar med henne på tisdagen den 20 janua­ri.
Nedskärningar hade varit på tal tidigare, men informerade om ­förslaget om personalminskning med 900 personer blev de anställda som först via tidningarna. Vidare har Susanne Ahl­berg svårt att tro att nedskärningarna kommer att kunna genomföras.
– Det kommer inte att gå, det kommer att bli för stora protester, fastslår hon och säger att hon själv är beredd att gå ut i kamp.
Att ruljansen på personal är så hög som 1 500 personer om året tror hon beror på att lönerna är så skandalöst dåliga.
– Det har redan kostat i form människoliv genom slarv. Det är inte samma sak som när folk har jobbat i flera år, säger hon.
Susanne Ahlberg säger samtidigt att det inte är något alternativ att skä­ra ner på forskning, vilket föreslagits från oppositionen. Lika självklart som att vissa vårdalternativ måste få kosta.

Rättvisepartiet Socialisterna menar att sjukvård ovillkorligt måste utgå från behoven, likaså forskningen som måste vara fri från företagsstyrda intressen.
Den offentliga sektorn som redan var nerbantad innan konjunkturnedgången måste det satsas på och jobben försvaras.
Det är upp till personalen först och främst nu att omedelbart organisera sig mot hotet om varsel och nedskärningar.
En mobilisering tillsammans med stödet från allmänheten till demonstrationer och massiva protester kan stoppa nedskärningarna. En sådan kamp skulle även stödjas fullt ut av Rättvisepartiet Socialisterna.

Lina Westerlund

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!