Akutsjukhus i Stockholm säljs ut

2016-08-17 12:34:27




Medan hela havet stormar i Sveriges akuta vårdkris och personal landet runt rustar för vårdprotester den 4 september handlar Alliansens just nu mest uppmärksammade utspel i Stockholms läns landsting istället om att förbereda en privatisering av ännu ett av Stockholms akutsjukhus vid sidan av Capio S:t Görans.

Enligt sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) står valet av vilket som ska upphandlas mellan Södersjukhuset, Danderyds sjukhus eller Södertälje sjukhus. Varför det gäller något av dessa uppges vara att de redan drivs i bolagsform. Förberedelserna ska sättas igång redan nu, men allt beräknas bli klart först efter valet 2018.
Att Capio S:t Göran, som har drivits privat sedan år 1999, levererar en vård av omvittnat god kvalitet och har nöjda medarbetare är Starbrinks enda argument. Men detta var fallet redan innan privatiseringen.

Vårdkrisen i Stockholms läns landsting är minst lika akut som i övriga landet, trots landets överlägset dyraste sjukvård, även om man inte alls räknar in de astronomiska kostnaderna för att bygga Nya Karolinska i Solna.
En viktig anledning är just de omfattande privatiseringar av primärvården som redan har skett i spåren av vårdvalet och den fria etableringsrätten, som mera gynnar jakten på vinster från relativt friska patienter i välbeställda stadsdelar än de stadsdelar där folkhälsoproblemen är störst eller de gamla och multisjuka som behöver vården mest.
Färska avslöjanden har också gjorts om att antalet bröstcancer­operationer har minskat med en fjärdedel i Stockholms län sedan början av året efter en omorganisation och om extrema köer för patienter med hjärntumör. Trots att Stockholm växer och sommarens akuta kris knappast har varit en överraskning har regionen också färre vårdplatser än för ett år sedan.

– Utmärkande för Stockholm är visserligen en hög produktivitet, men det är också väldigt många vårdgivare, väldigt många läkarbesök och inläggningar på sjukhus, vilket ger höga kostnader. Det kan inte motiveras av folkhälsoskäl, det tyder på att patienten måste gå till många ställen för att få rätt vård och att kontinuiteten inte är den bästa, säger Göran Stiernstedt, en av landets ledande vårdexperter i en SvD-intervju under rubriken ”Sjukvården rekorddyr i Stockholm – men inte bäst”.
Som Stiernstedt påpekar handlar effektivitet om ”bra vårdkedjor, logistik, sammanhållen vård och att stimulera till att tre besök blir ett istället”. Att privatisera ytterligare ett av Stockholms akutsjukhus kan bara fragmentera och splittra upp dessa vårdkedjor ytterligare, förutom de sanslösa avbränningar av skattepengar som kommer att ske till upphandlingsbyråkratin och därefter till de nya privata ägarnas vinster.
Oppositionspartierna S, V och MP är alla emot privatiseringsplanerna, även om S och MP mer anför praktiska argument än principiella.
Trots den stora efterfrågan på förlossningsplatser i Stockholm innan de nya har kommit till som planeras i Capio S:t Göran till 2019 kunde privata Praktikertjänst utan vidare lägga ned BB Sophia.

Det på kort sikt bästa svaret på såväl vårdkrisen som Alliansens utspel om en ytterligare privatisering av vården är en god uppslutning till de vårdprotester som genomförs den 4 september.
Udden i detta handlar om kamp mot bristande resurser. Men i det upprop som har undertecknats av vårdpersonal i hela landet och som publicerades på måndagen i SvD sägs inte bara att: ”Vår situation är ohållbar och vi har fått nog”. Där slås också mycket viktigt fast att: ”Vården i Sverige har under de senaste decennierna tagit efter en marknadsfilosofi i ekonomiska styrsystem och lånat från produktionsstyrning från industrin vilket lett till en fragmenterad vård med en arbetsmiljö som inte längre är acceptabel”.
Därmed kan rörelsen förhoppningsvis också kopplas till den kamp som krävs för en upprustad och gemensam välfärd utan vinstintressen.

Maria Sundvall, som var läkare vid Södertälje sjukhus när detta hotades med privatisering 2008-2009 och som har varit aktiv i Folkkampanj för Gemensam välfärd, påminner Offensiv om den viktiga roll i att förhindra detta som spelades av de lokala facken som Kommunal.
– Det gäller att inte vänta, utan att som vi gjorde då bilda en aktionsgrupp som kan ta tag i frågorna.
Att Alliansen i Stockholms läns landsting nu vill privatisera ytterligare ett akutsjukhus kan också bidra att väcka nytt liv i den rörelse mot vinster i välfärden som somnat in en hel del i avvaktan på resultatet av den statliga utredning i denna fråga som väntas bli klar sent under kommande höst. ■


Vårdprotest den 4 september även i Sundsvall

Nu har även Sundsvall anslutit sig till ”Slut på rean – en annan vård är möjlig”­kampanjen.

Förra veckan hade vi ett litet planeringsmöte inför demonstrationsdagen den 4 september. I veckan fick vi också klart med polistillstånd och har nu börjat kontakta fack och patientföreningar.
Vårdförbundet i Västernorrland har via ordföranden Maria Bäckman meddelat att de stöder kampanjen och avser att delta.

I Västernorrland har de stora protesterna mot neddragningar i Sollefteå och Ö-vik dominerat bilden. Samtidigt är problemen på Sundsvalls sjukhus akuta. På många avdelningar har arbetsmiljön varit katastrofal, med stress och överbeläggningar.
Dessutom har personalen inte uppvärderats lönemässigt. Erfaren personal har sagt upp sig, vilket har ökat problemen.
Det finns därför stor anledning att sluta upp vid protesterna den 4 september. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!