Alliansen höjer SL-kortet, glesar ut trafiken och drar in på investeringar

2015-03-25 13:45:16
Bygget av den gigantiska motorvägen Förbifart Stockholm slukar resurser som skulle behövas till en kollektivtrafik i kris. Alliansen i landstinget aviserar nu om höjda biljettpriser, glesare trafik och uppskjutna investeringar.

När regeringen efter valet i höstas beslutade att pausa bygget av Förbifarten för att omförhandla finansieringen svarade den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting tvärt nej. Omförhandlingen syftade till att intäkterna från trängselskatten, i enlighet med den vinnande sidans löfte i folkomröstningen år 2006, skulle gå till både kollektivtrafik och vägar, inte enbart till motorväg.

Borgerlighetens och bilkramarnas främsta argument för Förbifarten är att det går att satsa både på väg och kollektivtrafik och att bilköerna måste lösas. Men argumentationen är falsk och trängseln går aldrig att lösa med mer vägar som skulle öka bilismen och åter korka igen vägnätet även i innerstaden.
Landstinget är i ekonomisk kris och drar nu i nödbromsen. Priset för SL-kortet kommer att höjas efter sommaren, turer kommer att dras in och planerade investeringar kommer att skjutas upp.
– Resenärerna kommer att känna av inbromsningen, sa trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) i Svenska Dagbladet den 6 februari.
Storstockholms Lokaltrafik (SL) kommer att glesa ut pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Stockholm. På vardagar kommer sex turer om dagen att dras in och det blir ett tåg i timmen på helgerna, istället för dagens halvtimmestrafik.
I november rapporterade DN att landstingets underskott innebär att 1 000 bussturer om dagen kommer att dras in, tunnelbanetrafiken glesas ut och att 7 miljarder kronor bantas från investeringsbudgeten. Nu flaggar Tamsons för att flera busslinjer kan komma att dras in helt. Även tvärbanan till Kista kan stoppas.

De 45 miljarder kronor som ska plöjas ner i Förbifart Stockholm hade gjort stor nytta för en eftersatt, dyr och underdimensionerad kollektivtrafik. Alliansens plan för kollektivtrafiken innebär begränsade investeringsbudgetar för åren 2015 och 2016 (7,3 respektive 7,7 miljarder kronor). Av de 9,1 miljarder kronor som enligt budgeten för år 2013 skulle ha investerats i bland annat utbyggd tunnelbana var det hela 3,4 miljarder kronor som inte användes.
Enligt landstingsdirektörens budgetförslag ska SL öka intäkterna med en miljard kronor år 2016. Det motsvarar en höjning av priset för månadskortet från dagens 790 kronor till skyhöga 950 kronor.
SL-kortet är inte en konsumtionsvara som vilken annan, utan en förutsättning för att delta i det sociala och ekonomiska livet. Därför är avgiftshöjningen en straffavgift som drabbar alla som inte har bil. Höjda biljettpriser är en orättvisa som drabbar kvinnor, unga och alla med låga inkomster värst, eftersom avgiften slukar en större del av lågavlönades inkomster jämfört med skatten som betalas efter bärkraft.
Orsaken till att SL:s intäkter halkar efter utgifterna är enligt trafiklandstingsrådet att många väljer andra färdmedel. Med höjda priser och försämrad trafikering å ena sidan och omfattande motorvägsbyggen å andra sidan kommer kollektivtrafikens attraktivitet att tappa ytterligare gentemot bilen.
Resultatet av en sådan transportpolitik är en ond spiral mot ökad privatbilism, när det i själva verket behövs en radikal omställning mot mer effektiva, hållbara och tillgängliga transporter i ett växande och allt trängre Stockholm. Förbifart Stockholm fortsätter i ett uråldrigt hjulspår.

Att satsa på bilismen är en djupt orättvis politik ur flera aspekter. Antalet bilar per stockholmare har minskat med drygt 14 procent sedan år 2004 (men ökat i absoluta tal). Därmed gynnar väginvesteringar en allt mindre andel av stockholmarna.
Priset på SL-kortet har ökat med 182 procent sedan år 1990 (kommande höjningar ej inräknade), medan bensinpriset ökade med 50 pro-cent under motsvarande period. Det blir alltså allt dyrare att resa kollektivt i förhållande till att köra bil.
Förbifartens syfte är att underlätta för långväga pendling, vilket i första hand gynnar högutbildade, välavlönade och män. Kvinnor, un-ga och arbetare har mindre nytta av motorvägen och drabbas hårdare av neddragningar och avgiftshöjningar i kollektivtrafiken.
Projektet kommer att påverka hela regionen med ökad bilism och en dränering av offentliga resurser som borde investeras i kollektivtrafiken istället. Motorvägsbygget måste skrotas för att det ska bli möjligt att ta konkreta steg mot den nödvändiga klimatomställningen av transportsystemet. ■


RS/OFFENSIV STÅR FÖR:

  • Skrota Förbifart Stockholm och omfördela resurserna till kollektivtrafik och cykelstråk.
  • Stoppa höjningen av SL-­kortet.
  • Bygg sammanhängande cykelnät. Cyklister och fotgängare ska ha företräde i staden.
  • Ett nytt transportpolitiskt mål som prioriterar miljö- och transporträttvisa högst.
  • Stegvis utfasning av behovet av privatbilismen.
  • En stadsplanering som tillgodoser närhet till samhällsservice och en arbetsmarknad nära bostaden. Minimera behovet av långväga pendling.
  • Massiva investeringar i och avgiftsbefriad kollektivtrafik. Det behöver finansieras rättvist med skattemedel och de rika och storbolagen måste tvingas att betala.

 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!