Ange inte – men skriv remissvar!

”Vi anger inte eftersom det skulle vara oetiskt och bryta mot att ge lika vård till alla utifrån behov”, säger sjuksköterskor på Nynäshamns vårdcentral (Foto: Privat).

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

Den 16 april är sista dagen för att lämna in synpunkter på regeringens förslag att anställda inom vård, skola och omsorg ska anmäla papperslösa människor till Migrationsverket och polisen för utvisning. Det är inte bara de namngivna organisationerna på regeringens hemsida som får skicka in remisser. Allmänheten har också rätt att göra det. Det är en fråga om antirasistisk plikt.

Bland de remissvar som redan har kommit in finns ett från Svenska kyrkan. Kyrkan avstyrker förslagen angående preskription. Efter avslag kan man idag lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd efter fyra år.
I den statliga utredaren Anita Linders delbetänkande föreslås att ett avlägsnandebeslut ska preskriberas först efter fem år från det att en utlänning har lämnat landet i enlighet med beslutet om avlägsnande.

Kyrkan pekar på att det inte finns något bevis på att fler skulle ha lämnat landet efter att preskriptionstiden höjdes förra gången 1989, från två år till fyra år:
”I mötet med den enskilda individen som har ett avslagsbeslut erfar Svenska kyrkan att det många gånger finns en större rädsla för att återvända än för att leva i skuggsamhället. Något som får stöd av rapporter från Svenska Röda Korset samt Delegationen för migrationsstudier. Svenska kyrkan befarar att människor trots förändrade preskriptionsregler kommer att stanna kvar i Sverige och att skuggsamhället därmed kommer förstärkas.”
Den konstaterar att 22-29 procent beviljas uppehållstillstånd efter preskriptionen, och 14-19 procent på grund av skyddsskäl.

Nu krävs det att trycket inom fackföreningsrörelsen ökar för att utlysa protester.

Enligt direktiven till utredningen är det inte bara så att anställda inom kommuner, regioner och myndigheter har en plikt att anmäla när de upptäcker att någon saknar uppehållstillstånd. De har även en plikt att ta reda på om personen är papperslös. Detta har fått alla fackföreningar inom välfärden att vända sig emot lagförslaget. Som en reaktion på delbetänkandet skrev Vårdförbundet den 2 februari:
”Proffsen i välfärden behöver kunna göra sitt jobb, inte få delar av sitt grunduppdrag bortprioriterade. Inte nog med att en angiverilag skulle försvåra för våra yrkesgrupper att göra sitt jobb, att tvingas ange papperslösa skulle även innebära att de som jobbar i välfärden skulle bli skyldiga att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkesetiska regler och skapa en etisk stress.”
Detta uppmuntrar anställda att återigen höja sina röster. ”Vi anger inte eftersom det skulle vara oetiskt och bryta mot att ge lika vård till alla utifrån behov”, säger sjuksköterskor på Nynäshamns vårdcentral, som syns på bilden.

Senast den 30 september ska utredningen vara klar. Nu krävs det att trycket inom fackföreningsrörelsen ökar för att utlysa protester. Ledningarna måste pressas till att ta initiativ till inte bara remissvar, utan också till massdemonstrationer och om nödvändigt även strejker för att tvinga regeringen att backa.
Det angiverisystem som Kristerssons regering önskar sig skulle vara förödande för sammanhållningen i samhället. Redan har den politiska process som har satts igång spridit sådan rasism att många väletablerade personer med uppehållstillstånd/medborgarskap plågas så mycket av den tilltagande rasismen att de vill lämna Sverige.
Människor utan uppehållstillstånd har oftast ingenstans att ta vägen. Ett återvändande till hemlandet kan innebära döden, och därför blir man kvar och med de blåbrunas Sverige utan ens de mest grundläggande rättigheterna. Detta kan vi inte acceptera. Antirasismen och solidariteten måste nu höras.

SKICKA PROTESTREMISS MOT ANGIVERILAGEN
Både privatpersoner och organisationer kan skicka in remisser. Ange diarienummer Ju2024/00241 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Skicka mailet till ju.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till ju.L7@regeringskansliet.se.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!