Antinazism i Göteborg

2010-04-15 12:06:00
I söndags demonstrerade öv­er 500 antinazister på initiativ av GNMR (Göteborgs nätverk mot rasism). Den antinazistis­ka demonstrationen mobiliserade mot nazisternas front- nätverk ”Bevara parken – nej till moskén”.

Den 8 april hade GT:s löpsedel ropat ut att det sker en ”proteststorm mot moskén” och presenterade helt okritiskt nätverkets påstådda agenda i en intervju med nazisten Andreas Nyberg från Nordisk Ungdom. Först ef­ter påtryckningar från bland andra Rättvisepartiet Socialisterna och and­ra i GNMR skrev man dagen efter sanningen: Nazister planerar att marschera på Hisingen.
GNMR tog redan innan GT:s första artikel publicerats initiativ till en motdemonstration som planerades till Kvilletorget, en timme innan nazisternas samling. Dagarna innan ha­de fyllts av flygbladsutdelning och an- nan informationsspridning till framförallt boende i Brämaregården med omnejd. Man bjöd också in andra antirasister att delta på demonstration­en.
Parallellt med detta började media bygga upp stämningar om att kravaller var att vänta och att ”blod kommer att flyta”. Den enda sanningen i dessa föraningar var att polisen plane-rade en massiv insats, med kravallpolis, ridande polis och helikopterbevak- ning.

På Kvilletorget samlades uppåt 500 motdemonstranter. GNMR, som är ett socialistiskt antinazistiskt nätverk, hade innan demonstrationen börjat få information om att ett libe-ralt nätverk – GMR (Göteborg mot rasism) med bland andra några studenter, LUF (Liberala ungdomsförbundet) och Vänsterpartiet – tagit sig friheten att försöka kuppa den redan organiserade demonstrationen.
För att inte splittra demonstrationen denna dag valde GNMR att låta det hela passera. Tal hölls av bland annat olika representanter från GN­MR:
– Moskén är en ickefråga för oss. Avsikten med den här demonstrationen är inte att manifestera en åsikt – avsikten är att stoppa nazisternas marsch, och därmed stoppa de våldsdåd som är en följd om deras självförtroende stärks, sa Kristofer Lund- berg från nätverket.
– Rasism syftar endast till att splittra arbetarklassen. Nazisterna har hotat arbetarna på byggplatsen. Fackföreningarnas historiska arv, att bekämpa all splittring av arbetarklassen, måste tas på största allvar och i tider av kapitalistisk kris är detta än tydliga-re, sa Stefan Berg, Kommunal klubbordförande på Blå Stjärnans djursjuk- hus.

Demonstrationens uttalade mål var att stoppa nazisterna, men utan att informera den valda demonstrationsledningen hade kuppmakarna i GMR en annan agenda. Demonstrationen avgick mot Keillers park med antinazistiska slagord ekandes mellan väggarna. Framme vid polisavspärrningarna som skyddade de vid det här laget cirka 50 nazisterna klev GMR åt sidan, vilket ledde till att demonstrationen delades upp.
Majoriteten fortsatte mot nazister­na mot avspärrningarna för att ta sig in på området och fullfölja målet – att stoppa nazisterna från att marschera. Detta förvirrade många som inte förstod varför vissa klev åt sidan.
När antirasisternas första försök att ta sig igenom polisavspärrningar­na misslyckades backade man för att försöka ta en annan väg.
Två ytterliga­re försök gjordes och trots att demonstranterna möttes av pepparspray och polisens batonger så höll man sig lugna. Demonstrationen agerade endast med aktivt ickevåld och besvarade polisens batonger med armkrokkedjor.

När nazisterna tågade iväg var de cirka 130, inklusive tillresta nazister från andra orter. Bland dem fanns kända ansikten från Nationaldemokraterna, Nordisk Ungdom, Info14, Svenska Motståndsrörelsen, NSF (numera ”Svenskarnas Parti”) och Sverigedemokraterna.
Det uttalade målet att stoppa nazi-sterna misslyckades, men att GNMR samlade närmare 500 personer på så kort tid visar att den antinazistiska rörelsen lever i Göteborg.

Samtidigt som manifestationen i Göteborg utspelade sig hade Nationaldemokraterna samlat till en manifestation i Landskrona. Även där blev nazisterna bemötta av en stor motdemonstration som tydligt visade hur o­välkomna ND var. Hade det inte varit för den massiva polisinsatsen hade torgmötet aldrig kunnat hållas.
Detta visar tydligt folks förakt för den nazistiska ideologin. Om ND och dess gelikar inte kan gömma sig bakom ett frontnätverk med högst vaga avsiktsformuleringar har de ing­en förmåga att attrahera massorna.
Kampen på gator och torg måste fortsätta. Socialister och antirasister måste alltid vara redo att bemöta, inte bara nazister, utan även rasistpartier som Sverigedemokraterna, varhelst de dyker upp.
Deras politiska avsikt måste alltid avslöjas, och då de etablerade partier­na är inkapabla att göra det är det upp till oss.

RS Göteborg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!