Barnen ska inte betala krisen!

2010-04-15 13:23:03
Vad som krävs är fler anställda i skola och barnomsorg. De nedskärningar som nu sker i Göteborg är politisk barnmisshandel.

De senaste åren har lärartätheten sjunkit dramatiskt och klassernas storlek har ökat. Dessutom har samhällsklimatet utanför skolan brutalise­rats, som en följd av nedskärningarna. Lärare med mindre resurser har fler elever och får ta itu med större sociala problem.
Den ökade belastningen resulterar i sjukskrivningar och utbrändhet.
En högre lärartäthet ökar möjligheten till bra utbildning och minskar risken för mobbning och sexuella trakasserier. Inom förskola skulle ökat utrymme ges för pedagogik och lärande.

Personalen inom skola och förskola larmar om stress och för stora barngrupper. Föräldrar demonstrerar utanför nämndmöten och kommunfullmäktigen. Inget av de etablerade partierna vill ta ansvar.
– Förskolorna kan inte erbjuda mer än barnförvaring, den pedagogis­ka verksamheten åsidosätts i för stora barngrupper, vittnar en förskollärare om till Rättvisepartiet Socialisterna under ett arbetsplatsbesök i Linnéstaden.

Göteborg har under många år brutit mot lagen genom att inte erbjuda förskoleplatser till barnen. Nu gör man det, men utan att ha byggt ut barnomsorgen.
Det finns exempel på upp till 27 barn i småbarnsgrupper.
En rad skolnedläggningar har re­dan genomförts runt om i Göteborg och fler hotar. Minskningen av ­antalet skolbarn används som argument av de etablerade partierna. RS menar att detta istället är en fantastisk chans att få ned klasstorlekarna och öka lärartätheten. RS kämpar för att lärare får vara kvar och småskolorna bevaras. Detta skulle ge varje lärare mer tid till enskilda elever.
Enligt en sammanställning av 109 studier klarar sig elever i klasser med 15-20 elever bättre än de som går i klasser med fler än 20 elever. Både elever och lärare upplever då större tillfredställelse. (Barnombudsmannen 2001).
Det visar sig också att för barn med särskilda behov, annan etnisk bakgrund eller från socioekonomiskt svaga miljöer betyder minskningen av barngrupper allra mest.

Forskare och samhällsvetare är eniga om att de svagaste barnen har drabbats värst. Ett enda skolmisslyck­ande kostar samhället miljoner. En person som hamnar i grov kriminalitet kostar, förutom i mänskligt lidan­de, samhället 30 miljoner kronor. Att då tala om att de nedskärningar som nu sker i skola och förskola är besparingar är ren idioti.
Socialförvaltningen i Alingsås forskning visar att de ungdomar som drabbades av de stora nedskärningar­na på 1990-talet har större kriminalitet och drogberoende.
Det ska inte vara barn och unga som betalar kapitalismens kris.

Rättvisepartiet Socialisterna har länge kämpat för mindre barngrupper i förskola och skola. RS var det parti som var med och tog initiativet till protesterna i Lärjedalen och partiets Göteborgsordförande Kristofer Lundberg var sedan tillsammans med föräldrar från hela Göteborg med och bildade ”Göteborgsföräldrar mot nedskärningar” som har organiserat gemensamma protester ut- anför kommunfullmäktige.

Endast en massiv kamp med demonstrationer och strejker kan tvinga fram mer resurser för att rusta upp skola och förskola.

RS Göteborg

 RS kämpar för ▼

  • Stoppa nedskärningarna.
  • Rusta upp skola och förskola.
  • Öka lärartätheten.
  • Max 10 barn i småbarnsgrupper.
  • Max 15 barn i 3-5 årsgrupper.
  • Max 20 elever per klass.
  • Utöka elevvårdande personal.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!