Arbetsgivarna provocerar till låglönestrid

2007-03-28 16:21:28
Handelsanställdas förbund har varslat om strejk för 6 000 medlemmar i 94 butiker, varuhus och lager från skärtorsdagen. Oavsett om strejken blir av eller ej bäddar bakgrunden för en het fortsättning på avtalsrörelsen för lågavlönade och kvinnodominerade fack.

Det är möjligt att arbetsgivarna i Svensk Handel hellre än att ta en konflikt om ett avtal som de varit beredda att skriva på, revolterar mot de andra arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv, som vill stoppa det.
Bakgrunden är ett ramaskri mot handelsavtalets ”alltför höga” nivå från Almega och andra arbetsgivarförbund i lågavlönade tjänsteföretag, som läxar upp kollegorna i Svensk Handel för att de gått med på att räkna om industrins ”norm” i kronor och inte bara i procent.

Krigsförklaring

Jonas Milton, vd för tjänstearbetsgivarna i Almega, kallar industriavtalen för ”en katastrof” och handelsavtalet ”ännu värre”. Hans slutsats att ”det är dags för oss att följa ett eget spår”, givetvis lägre, betyder en krigsförklaring.
Det är därför hög tid att hela LO nu förbereds till strid för de lågavlönade.
Enligt Milton ska ett idealt kollektivavtal vara som en sifferlös och ”tunn skiva schweizerost med många stora hål i”. I dessa stora hål ska lönebildningen ske helt lokalt – naturligtvis med strejkrätten begränsad till allmänna villkor om anställningsformer, pensioner och arbetstider.
Oavsett hur långt han kan nå på den vägen, betyder klackarna i marken från Svenskt Näringsliv att årets avtalsrörelse, oavsett om handelsavtalet undertecknas och det blir en handelsstrejk eller ej, nu övergår till en hårdnad strid för facken i alla kvinnodominerade låglönebranscher.
Inte bara för Handels, utan minst lika mycket för fackföreningar som till exempel Fastighets och Hotell och Restaurang, men också till exempel för Seko och Transport med flera tjänsteavtal, gäller det nu att slå tillbaka detta hot.
Hur det går berör även i högsta grad Kommunal, vars avtal med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) löper ut sista juni.

Strejker möjliga

Dessa motsättningar kan tillsammans med de problem som finns i till exempel Pappers, Byggnads och Sekos förhandlingar snabbt få årets avtalsrörelse att bränna till. Större och principiellt viktiga strejker är på grund av arbetsgivarnas provokationer fortfarande möjliga, trots den låga norm som satts av industrins treårsavtal.
Handels har redan begärt sympatiaktioner av LO. Om Svensk Handel av lojalitet med Svenskt Näringslivs övriga arbetsgivarförbund verkligen är beredda att ta en strejk mot de handelsanställda, måste också LO snabbt svara med tunga stödvarsel – inte bara mot handelsföretag utan också mot Almegaföretag m fl inom Svenskt Näringsliv.
Varje strejk måste också backas upp av massiva stödkampanjer som mobiliserar LO:s medlemmar till stöddemonstrationer och opinionsmöten. Som en pr-strateg säger i Dagens Nyheter är Svenskt Näringslivs agerande ”skitdåligt rent kommunikativt”. Det viktiga slaget om opinionen kan i detta läge vinnas mycket lätt.

Knappt en hundring mer

Det handelsavtal som tycktes klart i lördags ligger i procent något över nivån i IF Metalls treårsavtal: 12,6 procent exklusive pensioner jämfört med 10,2 inklusive pensioner för 0,2 procent om året. Tack vare LO:s ”jämställdhetspott” och framförallt för att industriavtalens ”norm” räknats i kronor ger detta de butiksanställda en knapp hundring mer i månaden än de anställda inom industrin. Ändå lär det inte räcka för att minska ”lönegapet” till industrins anställda när dessas lokala löneglidning och eventuella bonusar räknats in.
Att medlingsinstitutet kopplas in är lika absurt som Svensk Handels förhoppning att medlarna ska kunna trixa med procentsatserna utan att förändra avtalets värde.
Mycket talar för att Svensk Handel hellre måste trotsa sina arbetsgivarbröder än att riskera en strejk som de bara kan förlora om Handels står på sig.
– När man har ett varsel över sig måste man skriva på om alternativet är värre, säger Dag Klackenberg, VD för Svensk Handel, och säger sig vilja reda ut konsekvenserna av att bryta mot Svenskt Näringslivs stadgar.
Om Handels strejk inte blir av flyttas i stället stridslinjen till andra låglönebranscher.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!