Arbetsmiljö i fokus efter sopstrejken

2009-03-18 16:55:14
”Vi ger oss aldrig” citerade tidningarna sopgubbarna i Stockholms innerstad som gick ut i vild strejk i februari. Det lokala avtal som sopstrejken resulterade i är nu klart. Det har antagits av sopgubbarna i område 7 och 9.

På område 7, som sträcker sig från Gröndal till Vårberg, hämtar idag Hellstens och på område 9, från Hammarby till Sköndal, hämtar Resta. Liselotte Lööf (LLAB) vann båda områdena, liksom Östermalm, i upphandlingsprocessen med Stockholm Stad, genom att lägga sig 2,6 miljoner kronor under närmsta konkurrent.
Priset för detta var tänkt att ­betalas av sopgubbarna som skulle få jobba 20 procent mer till 20 procent lägre lön. LLAB ämnade avskaffa ackordsystemet (poängsystemet) och införa månadslön. Men vad de inte räknade med var beslutsamheten från sopgub­barna, som startade ett år av protester som till slut resulterade i strejken den 6-9 februari. Strejken var helt styrd underifrån och kallades för ”vild”.
Man strejkade inte enbart mot försämringar utan även för förbättringar av sin orimliga arbetsmiljö, där det främsta kravet var att ett belastningstak skulle införas.
Vid de muntliga förhandlingarna den 9 februari gav företagen löften om att tillgodose de flesta av sopgub­barnas krav, liksom att dra tillbaka stämningen till Arbetsdomstolen, där de strejkande avkrävdes minst 4 000 kronor i strejkböter vardera. Därför beslutade de strejkande på ett stormöte att avsluta strejken.
Sedan dess har en utdragen förhandling med valda representanter för sopgubbarna på berörda trakter och LLAB till slut resulterat i att man nått halvvägs med sina krav.

Östermalmsgubbarna är redan idag anställda av Liselott Lööf. De sä­ger nej till avtalet och anser att de ska behålla de löner och de arbetsvillkor som de har idag. Transport har stämt företaget till arbetsdomstolen, AD, och ogiltigförklarat LLAB:s uppsägningar av dem som inte har skrivit på. Just nu är företaget och de anställda överens om att man fortsätter med gamla villkor fram till den 25 maj, då uppsägningstiden går ut eller tills de får ett besked från AD. Då påbörjas nya förhandlingar.
Jim Lassinantti, ombudsman på Transport, förklarar vad man uppnått:
– För område 7 och 9 gäller att vi har fått igenom det lönesystem vi ville ha, poängsystemet. Men genom att lokalt förhandlade kärlpoäng (hur mycket lön man får för varje typ av sopbehållare) försvinner, innebär det ändå 12 procents lönesänkning mot idag, vilket inte är bra.
– Alla som varit uppsagda får behålla jobbet, och man blir inte prov- anställd på sin egen arbetsplats (så som förut varit fallet vid varje upphandling).
– Den stora framgången är att arbetsmiljön är i fokus. Företaget ska ställa resurser till förfogande för att förbättra arbetsmiljön. De har flaggat för att minska antalet bilar något men samtidigt ha en stödbil redo.
– Avtalet gäller på prov i tio måna-der, fram till februari 2010, då det ska utvärderas.

Nu är känslorna blandade bland sopgubbarna. Vissa är besvikna, samtidigt som andra anser att man fått det bästa som gick att få i den givna situa­tionen.
– Helt nöjd är man inte, men vi har ändå fått igenom poänglistan, om än ej uppdaterad, säger Josef Thunholm, som jobbar i område 9.
– Det är skönt att man vet vad man har för system att jobba sig upp med. År 2011 ska vi ha in den uppda­terade poänglistan i avtalet. LLAB har sagt att de kommer att lägga ner mycket på arbetsmiljön, t ex ska karuseller i källarplan bort, sophämtningen ska ske på marknivå.

Även om man bara har nått halvvägs konstaterar Offensiv strejkens betydelse. Innan strejken hade sopgubbarna inte ens rätt att yttra sig. En framgång som några pekar på är att strejken har fått fackförbundet att ta frågan om belastningstak på allvar, vilket kommer att bli en huvudfråga vid förhandlingar om nytt kollektivavtal 2011 och i förhandlingar som sker löpande i ett Stockholmsavtal.
En annan betydelse av strejken är att den belyst det orimliga med upphandlingar. Sopgubbar har inför förhandlingarna granskat LLAB:s eko- nomi och hittat minimala marginaler i budgeten och därmed befinner sig de anställda i en rävsax. Staden har gjort klart att ”lagt bud ligger”, trots att det är ett skambud med lönesänkningar som konsekvens.
På grund av strejken sköts åtminstone upphandlingar om sex nya områden upp i en månad. De ska vara klara inom tre veckor.
– Vi visste från början att det var svårt att få igenom belastningstaket, då buden redan var klara. Men förvaltningen var ganska skakig när vi förhandlade med dem under strejken. Nu förväntar vi oss att våra frågor är med i underlagen för de nya upphandlingarna som kommer vilken dag som helst, säger Hans Nybom, som hämtar sopor i Vasastan.

Elin Gauffin

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!