Årets första ekonomimål

2013-01-09 12:24:49
Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv drar nu igång sin första ekonomikampanj för året.

Efter en helgs aktiviteter ligger janu­aris kampanj hittills på 4 178 ­kronor. Där tillkommer en insamling som hölls under Rättvisepartiet Socialisternas och Elevkampanjens vinterläger i Luleå förra veckan, där medlemmar gav ekonomiska bidrag på totalt 4 075 kronor.
Ekonomikampanjen för ­december slutade på 53 174 kronor. Sammanlagda ekonomikampanjer för 2012 innebar 880 441 kronor. Det är en ökning från 2011, som landade på 863 923 kronor!

Även autogirokampanjen är nu över. Den ledde till att 262 personer tog nya autogiroprenumerationer på Offensiv.
Det här numret av Offensiv går ut till 2 330 prenumeranter och av dem har 2 096 personer en autogiroprenu­meration.
Rättvisepartiet Socialisternas insamling till CWI pågår fortfarande, och ligger hittills på 48 519 kronor av ett mål på 60 000. Det är viktigt att vi når målet, så att vi kan fortsätta vårt internationella arbete. Vi tar ­tacksamt emot bidrag från våra läsare!
Bidrag kan sättas in på PlusGirokonto 87 96 49-2 märkt ”CWI”.

Louise Strömbäck