”Backa inte från kraven, LO”

2010-03-17 17:20:02
I måndags samlades ett drygt 50-tal utanför LO-borgen på Norra Bantorget i Stockholm till Jobbupprorets massuppvaktning av LO:s avtalssekreterare Per Bardh, som är an- svarig för samordningen av LO-förbundens avtalsförhandlingar.

Budskapet var tydligt i det uttalande som överlämnades: ”Vi uppmanar al­la förbund att inte backa. Stå fast vid avtalskraven om en hård reglering av bemaningsföretagen, med stopp för möjligheten att ersätta fast anställda med bemanningsföretag, för fasta anställningar som norm och rätt till heltid”.
En mindre delegation på fem personer bjöds in i LO-borgen för att di­skutera med Per Bardh, med uppdra- get att se till att Jobbupprorets krav gick fram och höra LO-ledningens å­sikt om hur det går med förhandlingarna.

I spetsen för delegationen gick Pat-rik Olofsson, ordförande i Handelsklubben på Lagena i Jordbro, som i somras gick ut i en vild strejk mot att 33 sparkade lagerarbetare skulle ersät­tas av bemanningsföretag. Till slut blev 26 av dessa uppsagda.
Som LO-Tidningen skriver i sin artikel om Jobbupprorets uppvakt­ning finns idag inte mindre än sex bemanningsföretag på Lagenas lager.
– Vi har medlemmar som har återanställningsrätt. Vi har lovat dem att kämpa ända in i kaklet. Avtalsrörelsen avgör om vi kan lyckas, citeras Patrik Olofsson i LO-Tidningens webbupp­laga.

Andra i delegationen var Ras- mus Tallén från den centrala fackliga gruppen på Servera R&S, Bilbo Göransson, fackligt aktiv i Kommunal sektion 28, och Emil Boss från syndi-kalisterna inom Systembolaget, som hade med sig ett besked om att SAC är beredda att gå ut i sympatistrejk om något LO-förbund går ut i strejk.
Utanför LO-borgen hölls talrika appeller under den en och en halv timmen långa väntan med banderoller från Jobbupproret och Lagenaarbetarna.
– Det är inte bara syndikalisterna och Handels som står eniga mot inhyrd personal, utan det gör alla, vi vill vill ha jobb, vi vill ha fasta jobb! Vad som kommer att krävas är max 10 procent inhyrd personal, sa Jessica Moya från Lagena.
Bland de tiotalet övriga som tog till orda fanns arbetsterapeuten Cissi Lamke, som berättade om den otryg­ga situationen bland äldreomsorgens personal, och Hector från gruppen Solidaritet med de papperslösa.
De som väntat i kylan blev inte besvikna när de till sist fick höra vad delegationen hade att rapportera.

– Vi ställde hela tiden frågan om vad minimum var, vad vi minst kan förvänta oss. I bemanningsfrågan är det en begränsning, ett förbud mot att hyra in personal så länge det finns före detta anställda som har återanställningsrätt. På den punkten har förbunden enligt Per Bardh lovat varan- dra att inte backa, rapporterade Patrik Olofsson.
Något förbud mot bemanningsföretag skulle LO inte driva i den här avtalsrörelsen. I den frågan hade Per Bardh hänvisat till fortsatt opionsbildning bland medlemmarna.
Emil Boss berättade att han hade informerat LO om det sympativarsel som SAC har lagt i händelse av strejk i något LO-förbund.
Han berättade också att deleationen har tagit upp frågan om de papperslösas situation och om hur facken ska kunna bevaka bemanningsföretagen.
Rasmus Tallén berättade att han väckt frågan om andra otrygga jobb som underentreprenörer och chaufförer som pressas till att köra med F-skattsedel.

– Nu är det dags att gå från ord till handling, det räcker inte längre med stora ord. Nu behöver facket visa den kollektiva styrka som de 3,3 miljoner löntagare som berörs av avtalsrörelsen har, avslutade Bilbo Göransson, fackligt aktiv i Kommunal.
Massuppvaktningen av LO uppmärksammades med stora bilder i LO-Tidningen och sågs av alla närva­rande deltagare i Jobbupproret som en framgång på vägen till veckans höjdpunkt, lördagens marsch mot Svenskt Näringsliv, som samlas i Kungsträdgården klockan 14.00.

Joel Eriksson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!