Baden kvar och trygga jobb

2014-11-26 10:37:47

foto: Minela Mahmutovic
Många kommunalare slöt upp för rätten till trygga och fasta jobb samt för att baden ska få vara kvar.

22 anställda från alla tre simhallar i Angered (Angered Arena, Hammarbadet och Rannebergsbadet) samlades när medlemmar i Kommunal idrott och park höll en manifestation i Angered centrum den 25 november. Kraven var för trygga och fasta jobb med god arbetsmiljö. Manifestationen hölls mitt på dagen.
De anställda hade sökt ledigt och tagit ut komptimmar för att kunna genomföra protesten.

Torget lystes upp av de fackliga fanorna och plakaten medan kommunalarna delade ut flygblad och pratade med förbipasserande under tiden som talen pågick.
Johannes Lundberg, arbetsplats- och skyddsombud på Angered Arena, var första talare och öppnade manifestationen.
– De senaste fem åren har antalet visstidsanställda ökat med fem procentenheter. För varje siffra finns en person med sämre arbetsvillkor och som tjänar mindre i lön än tillsvidareanställda. På Angered Arena har två tredjedelar av personalen en allmän visstidsanställning eller ett vikariat. Nu hotar en ny omorganisation om en stängning av Rannebergsbadet och Hammarbadet drivs igenom, vilket leder in de anställda i en ständig orosprocess. Därför manifesterar vi för trygga anställningar och en trygg arbetsmiljö.

Joel Eriksson, badvärd på Angered Arena, var manifestationens andra talare. Han berättade hur anställningssituationen har förändrats för personalen på Angered Arena sedan den öppnade 2013.
– Vi kräver fasta och trygga jobb, avslutade Joel sitt tal.
Samuel Bolander, representant för Kommunal sektion idrott och park, var manifestationens siste talare.
– Möjligheterna att leva ett drägligt liv försämras om man som timvikarie inte vet dag för dag om man ska jobba. Schemaläggningar blir tajtare, och man anställer inte fler utan drar tvärtom ner på personal för att istället anställa timvikarier.

När Johannes Lundberg hade avslutat manifestationen efter att deltagarna antagit ett uttalande och allt packats ihop, stannade många kvar och det utbröt spontana talkörer bland de anställda. ”Rädda Hammarbadet” och ”Rädda Rannebergsbadet” skanderades det.
Offensiv passade på att göra intervjuer med flera av de anställda som deltog i manifestationen.

Varför tycker du det är viktigt att delta i dagens manifestation?
– Jag är här för att ha kvar Rannebergsbadet och Hammarbadet, och för att fler ska få fast anställning, säger Petra Möller, Angered Arena:
– Det är viktigt att vara här för rätten till ett tryggt jobb, eftersom vissa har en barnfamilj och då behövs en säker inkomst. Det rör många i Angered, säger Alija Osmanovic, Angered Arena.
– Det är viktigt att varken Rannebergsbadet eller Hammarbadet stängs då det finns många barn som har simskola där. Hammarbadet har dessutom en dag då bara kvinnor får gå och bada, säger Hali Aljabbari, vikarie på Angered Arena och Hammarbadet:
– För att dessa områden behöver det. Vi har fått ett uppdrag från politikerna att göra Göteborg starkare och friskare, vi kan inte göra det hemifrån, säger Daniel Sherafat, Rannebergsbadet.
– För att kunna behålla mitt jobb och för att visa att det inte är trygga anställning vi har, säger Ayub Yassin, visstidsanställd på Angered Arena.
– Min man jobbar på Angered Arena. Det är vår framtid, att ha en ekonomi så att man kan leva. Min man är utbildad livräddare och det är det han ska jobba med, säger Nesma Maruwge. ■