Bankerna delar ut över 35 miljarder till aktieägarna

2013-02-13 11:41:44
Den 6 februari redovisade Handelsbanken, som sista bank av de fyra stora, sin årsvinst för 2012. Vinsten blev hela 14,5 miljarder kronor efter skatt, en vinstökning på nära 20 procent jämfört med året innan.

Handelsbanken meddelade också att man pytsar ut hela 6,8 miljarder kronor till sina aktieägare, vilket betyder att de fyra storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) delar totalt 35,3 miljarder kronor till aktieägarna under våren. Det är 10,3 miljarder kronor mer än i fjol, en ökning på hela 40 procent.
Storbankernas aktieutdelning motsvarar 3 920 kronor per invånare i Sverige.
Summan 35 miljarder kronor är nästan lika stor som totalsiffran för hela Stockholms stads budget i år (Stockholms stad är landets största kommun med drygt 860 000 invånare).

Storbankerna är krisprofitörer. Tillsammans gjorde de fyra svenska storbankerna en samlad vinst på 67 miljarder kronor efter skatt 2012 – en ökning med 8 miljarder kronor jämfört med 2011.
”Och när ägarna badar i pengar är det kunderna som får stå för notan.
Samtliga storbanker redovisar ökade bolånemarginaler och ett ökat räntenetto 2012 jämfört med 2011. Med andra ord – kunderna får ­betala mer för att låna pengar och får mindre för att låna ut pengar till ­bankerna” (Aftonbladet den 6 februari).

Bankernas vinster på ett miljonlån har exempelvis nästan ­fördubblats sedan 2010 – från 5 000 till nästan 10 000 kronor.
Enligt Dagens Nyheter gjorde de fyra storbankerna en sammanlagd vinst på 65 miljarder kronor på sina bolånekunder under förra året.

Per Olsson