Extrem vårdkris i Stockholm

2013-02-13 11:00:25

foto: Natalia Medina
Efter Södersjukhuset och Danderyds sjukhus är det nu Karolinska universitetssjukhusets tur att signalera kris med ”stabsläge”, i både Solna och Huddinge.

Larmen från Stockholms barnmorskor, akutsköterskor och läkare duggar tätt.
– Vi hinner inte gå på toaletten. Du är glad – verkligen – om du hinner äta på sju minuter. Så här kan vi inte ha det längre, säger de barnmorskor i Stockholm som dragit igång en landsomfattande proteströrelse.


– Läget är jätteansträngt, och om det flyter så sker det på vår och patienternas bekostnad, säger My Morin, som i sju år har arbetat som leg sjuksköterska på Södersjukhusets akutavdel­ning, till Offensiv.
Det är mot en bakgrund av en kronisk och stadigt förvärrad brist både på vårdplatser och sjuksköterskor, som den säsongmässiga vinterkräksjukan och influensasjuka patienter bokstavligen har fått vården i Stockholm på knä.

– Ta ansvar, säger My Morin med en ilsken adress till Filippa Reinfeldt.
– Det är förolämpande och ignorant att bolla bort frågan och ­försöka lägga ansvaret på ­sjukhusledningarna.
Nu vill hon också utmana Filippa Reinfeldt på en debatt.
– Och där ska hon be om ursäkt för att hon inte har lyssnat och tagit alla larm på allvar. De kräver att vi ska vara lojala, men nu är det solidaritet och inte lojalitet med ledningarna som krävs.
I ett öppet brev som länge har förberetts av barnmorskor på samtliga förlossningskliniker på sjukhusen i Stockholms län beskriver dessa hur man har tvingats använda skrubbar, handikapptoaletten, chefens rum och andra liknande utrymmen i jakten på förlossningsplatser.

Barnmorskorna har fått
nog. De kräver nu att samtliga sparbeting upphävs, att barnmorskor får sitta med i alla beslutande organ och att mer resurser omedelbart tillförs till förlossningsrum, BB-platser och fler barnmorskor för att klara våren och sommaren.
– Med ansvaret för bara en kvinna i värkarbete åt gången i stället för som idag två-tre eller till och med fyra skulle det bli färre akuta kejsarsnitt, smärtlindringar och instrumentala förlossningar som med sug­klocka, menar de.
Det skulle också betyda en minskad stress och oro för både barnmorskorna och de kvinnor som ska föda.
– Det här är en viktig, men försummad kvinnofråga i alla led, säger de.
Offensiv har talat med barnmorskeprotesternas initiativtagare Eva Nordlund.
– Vi har två problem. Ett är svårig­heterna att hitta förlossningsplatser, som också betyder att vi får ägna mycket tid åt att skicka runt de kvinnor som ska föda mellan olika sjukhus och i det längsta hållakvinnor med värkar hemma. Till sist kanske vi får hänvisa dem till Nyköping eller Uppsala som exempel. Då fungerar inte heller vårdvalet för dem.
– Det andra är att vi inte längre vill springa som idag när vi har två-tre kvinnor i värkarbete samtidigt. Om det fungerar så är det på vår bekostnad.

”Stöd barnmorskornas kamp”
heter en nystartad facebooksida som på bara några få dagar har gillats av nästan 5 000 personer.
Barnmorskorna planerar nu också för en första protest­aktion utanför landstingshuset i mars.
– Vi tänker gå dit med en kasse skor och uppmana politikerna att komma ut i verkligheten och gå i våra skor en dag, säger Eva Nordlund.
Stockholms läkarförening beskriver för sin del situationen för hela sjukvården i Stockholm som ”extrem” med ett så kallat ”stabsläge”, där planerade operationer ställs in och patienter skickas hem i förtid från Karolinska universitetssjukhuset i både Solna och Huddinge. Så sent som i höstas fanns ett liknande stabsläge på SÖS och Danderyds sjukhus.
Enligt ett beslut av KS chefsläkare innebär stabsläget att man till och med har infört en överbeläggning till avdelningar för patienter med multiresistenta bakterier som hotar fler patienter med ökad smittorisk!

Det ökade antalet vårdplatser som har planerats på fyra-fem års tid kommer inte ens att hålla samma takt som Stockholms tillväxt. Netto blir läget ännu mer akut.
Enligt Stockholms läkarförening behövs det redan nu ytterligare 400 platser, vilket motsvarar ett nytt min­dre akutsjukhus.
Det Nya Karolinska som ska byggas innehåller till råga på eländet färre platser än det nuvarande KS.
Att till exempel huvudstadens bröstcancerpatienter utestängs från den övriga cancervården på nya KS har också fått Stockholms och Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation att gå i taket. Att bygga en sammanhållen verksamhet för all cancervård – och utesluta bröstcancervården – är enligt deras uttalande fullkomligt ”obegripligt, ofattbart, oacceptabelt och oetiskt.”
Men vårdkrisen handlar också om en växande brist på sjuksköterskor, för att inte tala om en allt mer katastrofal brist på specialistutbildade sjuksköterskor.
Enligt Vårdförbundets ­ordförande Sineva Ribeiro har idag knappt hälf­ten av alla sjuksköterskor någon form av specialistutbildning i psykiatri, operation, anestesi- och intensivvård, jämfört med två tredjedelar 1995.

Filippa Reinfeldt försöker
värja sig för all kritik genom att skylla ifrån sig på KS sjukhusledning för att inte ha lyckats ”bemanna upp” alla befint­liga vårdplatser.
Men för att locka fler sjuksköter­skor till yrket krävs enligt My Morin höjda löner och bättre arbetsmiljö.
– Vi går på max och sliter ut oss.
Nätverket Välfärd utan vinst har för sin del erbjudit sjuksköterskorna och barnmorskorna allt stöd om de behöver hjälp med att mobilisera till samlade vårdprotester.
Inför 8 mars (Internationella kvinnodagen) i Stockholm kommer nätverket också att mobilisera mot hur kvinnors villkor drabbas av ­pågående nedskärningar och privatiseringar.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!