Banksvindel i repris

2013-02-08 06:47:59
”Storbankerna gör allt större vinst på kundernas räntor. Bara under det senaste kvartalet tjänade Swedbank nästan 5,5 miljarder kronor på gapet mellan inlånings- och utlåningsräntor”, skrev Metro den 31 januari.
De fyra storbankernas – Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – vinstkurva har pekat brant uppåt under det senaste året och 2013 ser inte ut att bli något undantag. Prog­nosen pekar på att de fyra storbankernas sammanlagda vinst efter skatt blir åtminstone ett par miljarder kronor högre än de 65 till 70 miljarder kronor som de beräknats ha tjänat i fjol.
Storbankerna tillhör också de som vunnit mest på Alliansregeringens sänkning av bolagsskatten.
”Bankerna gynnas också kraftigt av regeringens sänkta bolagsskatt. SEB kan räkna hem en engångseffekt, bara från fjärde kvartalet på 1,1 miljarder kronor, eftersom banken får en lägre procentsats på uppskjuten skatt. Swedbank gjorde en motsvarande skattevinst på nästan 600 miljoner kronor” (Svenska Dagbladet den 31 januari).
Det är genom att låna ut dyrt och se till att spararna får minimalt betalt som storbankerna tjänar sina pengar. Skillnaden mellan in- och utlåningsräntan kallas räntenetto.
Inte minst bolånen har varit en kassako för bankerna.

”Ungefär en sjättedel av räntan på bolånen var i höstas ren vinst för bankerna. Det framgår av en rapport som Finansinspektionen publicerade i november. Myndigheten har beräknat skillnaden mellan bankernas kostnader för nytecknade bolån och de faktiska utlåningsräntorna under det tredje kvartalet i år. För kunden med ett lån på två miljoner kronor motsvarar den beräknade marginalen nära tusen kronor i månaden till banken i vinst” (Sydsvenskan den 10 januari).
Bankerna har haft ett direkt intresse av att blåsa upp dagens bo- och lånebubbla, som medfört att hushållens skulder i förhållande till den disponibla inkomsten är rekordstora.
Bankerna slår inte bara vinstrekord utan även utdelningsrekord.
Aldrig har storbankernas aktieägare fått så mycket som nu. Nordea, SEB och Swedbank ökar utdelningen till aktieägarna med 31, 57 respektive 87 procent, enligt Svenska Dagbladet. Detta sker samtidigt som tusentals bankjobb försvinner i år. Swedbank nära fördubblar sin utdelning till nära elva miljarder kronor, vilket är 75 procent av bankens rekordvinst 2012. Nordea delar ut 11,8 miljarder kronor och SEB sex miljarder kronor.
Totalt pytsar alltså de tre storbankerna ut närmare 29 miljarder kronor till aktieägarna; lägg därtill Handelsbankens utdelning, som meddelas senare, och siffran kan sluta på nära 35 miljarder kronor. Den summa som storbankernas aktieägare får dela på i vår, skulle räcka till att såväl avskaffa barnfattigdomen som skapa dryga 40 000 nya heltidsjobb.
Bankerna har också favören av att de alltid kan köra vidare mot avgrunden i trygg vetskap om att det till sist är staten, skattebetalarna, som får betala när siffrorna börjar lysa röda.
Det var med statsgarantier för bankernas upplåning, regeringens kapitaltillskottsprogram och billiga lån från Riksbanken, som storbankerna räddades av regeringen 2008-2009.

Den svenska banksektorn, som domineras helt av de fyra storbankerna,  sitter nu på tillgångar som är drygt 4 gånger större än Sveriges BNP (Sveriges BNP 2011 var 3 590 miljarder kronor, siffra för 2012 saknas). Dessa enorma tillgångar som ett fåtal stor-ägare förfogar över, skulle kunna användas till att finansiera ett gigantiskt program för jobb och välfärd, utbyggnad av infrastruktur och nya bostäder samt ge billiga lån.
Men det förutsätter att storbankerna förstatligas och styrs demokratiskt under kontroll av de anställda.

UPPDATERING: Bankerna delar ut över 35 miljarder till aktieägarna

I onsdags (den 6 februari) redovisade Handelsbanken, som sista bank av de fyra stora, sin årsvinst för 2012.  Vinsten blev hela 14,5 miljarder kronor efter skatt, en vinstökning på nära 20 procent jämfört med året innan.
Handelsbanken meddelade också att man pytsar ut hela 6,8 miljarder kronor till sina aktieägare, vilket betyder att de fyra storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) delar totalt 35,3 miljarder kronor till aktieägarna under våren. Det är 10,3 miljarder kronor mer än i fjol, det handlar om en ökning på hela 40 procent.
Storbankernas aktieutdelning motsvarar 3 920 kronor per invånare i Sverige. Summan 35 miljarder kronor är nästan lika stor som totalsiffran för hela Stockholms stads budget i år (Stockholms stad är landets största kommun med drygt 860 000 invånare).
Storbanker är krisprofitörer. Tillsammans gjorde de fyra svenska storbankerna en samlad vinst på 67 miljarder kronor i vinst efter skatt 2012 – en ökning med 8 miljarder kronor jämfört med 2011.
”Och när ägarna badar i pengar är det kunderna som får stå för notan.
Samtliga storbanker redovisar ökade bolånemarginaler och ett ökat räntenetto 2012 jämfört med 2011. Med andra ord – kunderna får betala mer för att låna pengar och får mindre för att låna ut pengar till bankerna” (Aftonbladet den 6 februari).
Bankernas vinster på ett miljonlån har exempelvis nästan fördubblats sedan 2010– från 5 000 till nästan 10 000 kronor.
Enligt Dagens Nyheter gjorde de fyra storbankerna en sammanlagd vinst på 65 miljarder kronor på sina bolånekunder under förra året.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!