Barnfamiljer halkar efter när klyftorna växer

2015-06-24 11:27:22
Barnfamiljer blir allt fattigare i Sverige, och en stor del av inkomsterna kommer från bidrag och försäkringar. Var sjätte barnfamilj i Sverige lever idag under fattigdomsgränsen.

En färsk rapport från Försäkringskassan visar att 16 procent av Sveriges barnfamiljer lever i fattigdom. Hade det inte varit för barnbidrag, bostadsbidrag och liknande skulle siffran ligga på 26 procent – en fjärdedel av alla barnfamiljer.
Samtidigt ökar inkomstskillnaderna, och de med lägst inkomst från början har fått den svagaste inkomstutvecklingen. Tio procent av barnfamiljernas pengar kommer från bidrag och dylikt, och bland ensamstående med fler än ett barn handlar det om 25 procent.
Bidragsdelen av inkomsten blir allt mindre då lönen ökar men bidragen stannar kvar på i princip samma nivå. Barnbidraget har inte höjts sedan år 2005, då med 100 kronor, och underhållsstödet har bara ökat med 100 kronor de senaste 20 åren.

Fram till den kapitalistiska krisen som började för snart sju år sedan hade barnfattigdomen minskat successivt, men sedan krisen inleddes har den ökat igen.
Fattigdom mäts i Sverige enligt EU:s standard, vilket innebär att de som lever på mindre än 60 procent av landets medianinkomst räknas som fattiga. År 2011 låg fattigdomen för barnfamiljer på 12,1 procent. Enligt Rädda barnens rapport från år 2013 levde 13,5 procent av barnfamiljerna under fattigdomsgränsen. Dagens 16 procent är en stor ökning på bara två år. Samtidigt blir de rikaste allt rikare.

Situationen blir inte bättre för Sveriges fattiga med regeringsskiftet. Det är inte mycket av politiken som har förändrats sedan valet. Socialdemokraterna är inte ett alternativ till Alliansen då de också för en högerpolitik som enbart gynnar de redan rika.
För att på riktigt utplåna fattigdomen krävs en socialistisk politik som utgår ifrån behoven och gynnar alla i samhället. ■