Batonghögern stoppar inte terrorn

2017-04-19 18:01:20
Efter den fruktansvärda och meningslösa döden på Drottninggatan i Stockholm den 7 april har förslagen från regering och högerpartier duggat tätt om ”hårdare tag” med bland annat fler poliser och jakt på papperslösa flyktingar.

Förslagen blåses upp stort i media utan kritiska frågor. Faktum är att allt har prövats förr utan att stoppa terror, med snarare motsatt effekt. Grunden för att bekämpa terror är istället enad kamp underifrån som både bekämpar splittring och den hopplöshet terror göds av. Stockholmarnas solidaritet där de öppnade sina hem för utsatta och de tiotusentals som slöt upp i söndagens ”kärleksmanifestation” visar potentialen för en sådan rörelse.

Säkerhetspolisen själv sade redan i ett tidigt skede att en attack av detta slag i princip är omöjlig att förhindra så länge någon är beredd att genomföra den. Ändå föreslår Socialdemokraterna 10 000 fler poliser för att ”nå upp till EU-snittet”. Men har högre polistäthet i Frankrike, Belgien eller Spanien stoppat terrordåd? Mer övervakningskameror är ett annat förslag – har mest övervakningskameror i världen stoppat terrordåd i London? Utvisa alla papperslösa föreslår Anna Kinberg-Batra som en lösning – med en generaliserande insinuation värdig Sverigedemokraterna. Varför görs inte samma generalisering angående män, som står för nästan alla terrordåd? Eller de som heter Anton – som den rasistiske terrorist som dödade tre på grund av deras hudfärg i en skola i Trollhättan.

Rasister är alltid ute efter kollektiv skuldbeläggning – peka ut en hel grupp. Etablerade politiker har på senare tid visat ökad öppenhet för sådana argument. Men att den misstänkte sökt asyl är inget argument för massutvisningar av flyktingar till krig och terror. Var och en som sätter sig in i enskilda flyktingars ärenden förstår att Migrationsverket i fall efter fall ger avslag även där flyktingen verkligen har skäl att få stanna.

Försök till kollektiv skuldbeläggning och intensifierad jakt på papperslösa gynnar rasister och nazister, men underlättar också rekrytering till högerextrem jihadism när invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet stigmatiseras och behandlas som andra klassens invånare.

Elefanten i rummet vad gäller högerextrem jihadism är att Islamiska Staten (som muterat ur al-Qaida i Irak) och talibanerna har vuxit fram som ett resultat av USA:s krig i Irak respektive Afghanistan. I talibanernas fall med direkt stöd från USA och dess högerextrema allierade i Saudiarabien, vars diktator nyligen besöktes av Löfven och representanter för svenska storföretag. I Libyen har IS fått ett uppsving efter det krig (som stred mot FN-beslut) där svenskt stridsflyg deltog. Det går inte att komma ifrån att svenska regeringar har varit en del av draksådden i Mellanöstern, Asien och Afrika, genom deltagande i dessa krig och närmandet till Nato. Sexton år efter invasionen av Afghani-
stan är landet mer instabilt och osäkert än någonsin och Sveriges insats har konstaterats vara ”utan effekt” på säkerhet och fattigdom.

Därför behövs ett vänstersvar och socialistiskt svar till batonghögern:

Terrorismen globalt växer ur ett krisande kapitalistiskt samhälle med växande hopplöshet över brutala krig, miljontals flyktingar och enorma klyftor. Enda sättet att effektivt bekämpa terrorn är att istället för splittring skapa enighet i kamp för en rättvisare värld och ett rättvisare Sverige. Något sånt svar kommer vi aldrig att få från S, som numera knappt på decimalen skiljer sig från allianspartierna. På batongkongressen fick välfärden stå tillbaka för mer resurser till statens hårda kärna – polis och militär.

Ett tydligt politiskt alternativ kan undergräva den mylla som både högerextrema nazister och jihadister rekryterar ur: Stoppa vapenexport, Nej till Nato och imperialistiska krigsäventyr. Rusta upp välfärden & förorterna, bygg bostäder och satsa på klimatomställning – åtgärder som kan ge tusentals jobb med drägliga arbetsvillkor. Låt inte terrorn splittra oss – vi har en gemensam uppgift.

Jonas Brännberg,
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna Luleå

Mattias Bernhardsson,
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna Haninge

Elin Gauffin, Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!