Rusta upp på de boendes villkor

2017-04-19 18:01:20

foto: Arne Johansson
Demonstrera mot hyreshöjningar och renovräkningar!

Hyresrätten står inför stora utmaningar. En av stridsfrågorna är kampen mot renovräkningar och för socialt hållbara renoveringar. På lördag demonstrerar Hyresgästföreningen i Stockholm på Norra Bantorget kl 12-15 för hyresgästers inflytande.

Bara inom de kommunala bostadsbolagen står 300 000 av miljonprogrammets lägenheter inför ombyggnad och renovering och på den privata sidan nästan lika många. Renovering och ombyggnation kan bli en tragedi för hyresgäster om det leder till att en inte har råd att bo kvar på grund av hyreshöjningar.
Det är inte ovanligt att bostadsbolagen genomför så kallade standardhöjande åtgärder i lägenheterna för att möjliggöra att driva upp hyran, ofta upp till 60 procent. Detta kan enbart stoppas av att stärka hyresgästernas inflytande över renoveringarna. Den nuvarande lagstiftningen ger fastighetsägaren rätt att renovera med kraftigt höjda hyror som följd vid renoveringar som höjer standarden. Här utnyttjar många fastighetsägare situationen och eftersatt underhåll som åtgärdas görs ”standardhöjande” för att låta hyresgästen betala för renoveringen.
Hyresgästföreningen har uppvaktat regeringen med förslag på hur hyresgästernas trygghet kan öka vid renovering och ombyggnation genom att få makt och inflytande över renoveringar.
Enligt Boverkets rapport flyttar minst 25 procent av hyresgästerna som ett resultat av ombyggnation och att de inte längre har råd att bo kvar.
I Göteborg genomförde Hyresgästföreningen en undersökning som resulterade i rapporten ”Var tredje kan tvingas flytta”.
– Det är ett skrämmande resultat, kommenterade då Hyresgästföreningens regionchef Anna Lönn Lundbäck.
Enligt en forskningsrapport från Chalmers i augusti i fjol avslöjas att det är de områden med lägst medelinkomst som står inför de största hyreshöjningarna.
– Många gånger handlar det om redan ekonomiskt utsatta människor, sa Mikael Mangold vid Chalmers institution för bygg och miljöteknik till SVT Väst.
År 2015 tillsattes utredningen Stärkt ställning för hyresgäster som snart står klar. Hyresgästföreningen är orolig för att nödvändiga lagändringar inte kommer att gå igenom i riksdagen vilket är bakgrunden till lördagens demonstration.

Hyresgästers inflytande är reglerat i hyreslagen och då hyreslägenheten är hyresgästens bostad anses inflytandet vara särskilt viktigt. Men så fungerar det inte i praktiken.
Vid tvister om hyreshöjning vid renovering beslutar Hyresnämnden vid 99 av 100 fall till fastighetsägarens fördel. Vid överklagan dömer hovrätten på liknande sätt. Bara 1 procent av Svea Hovrätts domar mellan 2000 och 2015 var till hyresgästernas fördel, enligt en granskning gjord av Uppsala Universitet.
Hyresgästers inflytande som är föremål för den statliga utredningen ”Stärkt ställning för hyresgäster” ska utvärdera hur reglerna om hyresgästinflytande tillämpas.
Men redan 2002 ändrades lagen för att ge hyresgästerna ett ökat inflytande, vi skulle få rätt till att säga nej till åtgärder som dramatiskt ökade hyrorna. Lagändringen 2002 förändrade dock inte utfallen. Vi ska därför vara försiktiga med att tro att det räcker med lagändring. Vi kan inte tro på några andra löften än de vi ger varandra genom kamp och organisering.
Vi kan inte lita på att fastighetsägarna för dialog med hyresgäster eller att de tar socialt ansvar vid renoveringar.

Exemplet från Hammarkullen i Göteborg är viktigt för hela landet, där har de boende under ledning från de lokala hyresgästföreningarna organiserat sig.
De har skapat forum och förortsråd där lokalsamhället kräver makt och inflytande över renovering och nybyggnation. Genom att gå samman har man kunnat ta plats och påverka processen.
Detta nya forum för lokalsamhället måste nu bostadsbolag och politiker ta hänsyn till.
Tar vi inte kampen nu riskerar områden att gentrifieras som ett resultat av renovräkningar och resultera i än mer segregerade städer. .


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!