Bemanningskonferens efter missad strid

2010-11-24 17:26:52
Handelsanställdas förbund genomförde i måndags, den 22 november, en konferens om bemanningsfrågan som svar på den massiva kritiken från förbundets lagerklubbar mot att förbundet inte vågade ta strid för en tydlig begränsningsregel i vårens avtalsrörelse.

Kändes det som ett sätt att gjuta olja på vågorna? undrar Offensiv.
– Visst var det ganska så uppstyrt med ett späckat schema, men mer
bra än dåligt, recenserar Anders Ern- hjelm, ordförande i Handels på Severas lager i Västerås.
I konferensen på Norra Latin i Stockholm deltog en representant var för flertalet av de 49 inbjudna lager­klubbarna, men också förhandlingsdelegationerna och förbundsfolk.

Offensiv har talat med två av deltagarna. Enligt Rasmus Tallén, som är ordförande för den centrala fackliga gruppen inom Servera, handlade den förmiddag då han kunde delta väl mycket om föredrag om LO:s bemanningsavtal, statistik och medlemsundersökningar följt av grupp- arbeten under eftermiddagen.
– Undersökningarna visar att bå­de medlemmarna och de förtroendevalda upplever bemanningsföretagen som ett hot. Nu har förbundet i alla fall visat att de tar både frågan och vår kritik på allvar, även om de vill hänskjuta det mesta till nästa avtalsrörelse 2012.

Anders Ernhjelm uppskattar särskilt den genomgång som LO:s ombudsman Håkan Löfgren gjorde av det centrala bemanningsvtalet.
Han nämner ett par klarlägganden som särskilt intressanta: att arbetsgivarna inte får hyra in bemanningsanställda på annat än befintliga scheman och arbetstider – till exempel på natten eller lördag-söndag där inga nattskift finns, att man bara får ha en omgång som allmänt visstidsanställd på sex månader och att den s k 7,5-milsregeln om hur långt bort en bemanningsanställd kan kommenderas bara gäller inom samma kommun.
– På såna punkter brister nog kunskapen både inom våra egna led och bland arbetsgivarna.

När bara 664 av branschens 5 000-8 000 bemanningsanställda, d v s runt 10 procent eller mindre, är fackligt organiserade och det bara finns två klubbar för dessa i hela landet är det också mycket lätt att både de bemanningsanställda och de lokala klubbar­na missar att kolla att de får ut den snittlön på det företag där de placerats som de har rätt till.
När kan vi tänka oss att acceptera att företaget tar in bemanningspersonal? var en av frågeställningarna i grupparbetena.

– Nej, nej, aldrig, sa minst 90 procent, och aldrig, blev svaren i de olika grupperna. I ett fall, och det var ombudsmännen själva, sa man ”Efter lo- kal överenskommelse”.
På frågan om hur kunskapen om hur man agerar ska förbättras blev svaren att efterlysa en lathund med kontrollfrågor, lokala och centrala utbildningar och nätverk mellan de förtroendevalda.
Rätt lama applåder hördes till sist efter förhandlingschefen Tommy Tillgrens avslutningsappell. Att vänta med nya tag till nästa avtalsrörelse känns inte bra för de många lagerarbetare som såg ett gyllene läge att ta striden i årets avtalsrörelse, strax in­nan valet. Ett tak på 5 procent bemanninganställda, löd ett nyckelkrav.

– Mötet var mer bra än dåligt och vi känner att förbundet måste lyssna, men vi missade att ta en konflikt i vå­ras som skulle ha slutat med en seger, oavsett om vi fått den i avtalsrörelsen eller annars mot regeringen i valet.

Anders Ernhjelm är fast övertygad om att Handels skulle ha vunnit stöd från den överväldigande majoriteten av den allmänna opinionen om förbundet hade valt att ta den striden – något som också skulle ha haft alla möjligheter att bli en vinnande fråga i valet.
En sak är klar enligt Ernhjelm:
– De bemanningsanställda vill ing­et hellre än att få ett riktigt jobb och skulle ha fått dem om de inte fanns.

Arne Johansson

Fakta om Bemanningsföretagen ▼

  • Omsättningen ökade med totalt 39 procent mellan tredje kvartalen 2009 och 2010 och var särskilt stor inom industrin och på lager.
  • Inom industri och tillverkning fördubblades antalet s k ”bemanningskonsulter” från 15 000 till 30 000 helårsarbetande, varav drygt 4 000 är fackligt organiserade.
  • Från att ha varit mest tjänste­män är idag hälften av ”konsulterna” arbetare.
  • Henrik Bäckström, vd för Bemanningsbranschen, om för­delen för företagen: ”Före- tagsledningen kan bara ringa till bemanningsföretagen och säga att grabbarna och tjejer­na inte behövs längre i stället för att sätta igång och avske­da” (Arbetaren den 10 november).

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!