Bildt och Billström avslöjade av Wikileaks

2011-01-26 11:21:28
Den svenska regeringens rasistiskt grundade asylpolitik blottas nu i rampljuset, samtidigt som kritiken mot utvisningarna till Irak haglar från flera internationella organisationer och irakiska myndigheter. Trots detta intensifieras masstvångsutvisningarna. Hittills har runt 800 irakier tvångsdeporterats ofta iförda handfängsel och andra tvångsmedel.

Alliansregeringen tycks värna hårt om sin inhumana flyktingpolitik och man har ignorerat all kritik genom att gömma sig bakom frasen ­”individuell prövning”, som om dödshot och tortyrskador inte vore tillräckliga skäl för att söka skydd.
Den individuella prövningen innebär i praktiken att om en hel minoritetsgrupp är hotad, minskar chansen att få asyl för varje enskild individ. En sådan prövning strider helt mot de faktiska skyddsbehoven, internationella konventioner och humanitär rätt.
Förutom FN:s flyktingorgan UN­HCR:s hårda kritik av tvångsutvisningarna till Irak har även irakiska myndighetspersoner och irakiska ambassadören i Stockholm krävt ett stopp för utvisningarna, eftersom man tvärtemot Migrationsverkets bedömning anser att säkerheten inte kan garanteras av myndigheterna i Irak.

Migrationsminister Tobias Billström (M) hänvisar ständigt till det ”återvändandeavtal” som hans regering slutit med irakiska regeringen för att möjliggöra tvångsutvisningarna. Hur detta avtal kunde slutas trots irakiska myndigheters upprepade kritik mot tvångsutvisningarna avslöjades nyligen tack vare amerikanska ambassadläckor.

Wikileaks drog ner brallorna på ännu en regering när man avslöjade hur utrikesminister Carl Bildt (M) och Tobias Billström vid ett möte år 2007 utpressade den irakiska regeringen genom att kräva återvändandeavtalet för att upprätta en svensk ambassad i Bagdad. Även ministrarnas rasistiska och fördomsfulla överväganden som ligger till grund för avtalet och hela flyktingpolitiken kom till allmänhetens kännedom.
Svenska Dagbladet, som först tog del av dokumenten, skriver att minist­rarna talade om att irakier som flytt till Sverige efter invasionen 2003 är svårare att integrera på grund av att de är ”blottställda, lågutbildade och saknar yrkes- eller språkkunskaper”.
De motiverar den åtstramade flyktingpolitiken med att hemmaopinionen skulle ha blivit mer invandrings- fientlig efter några uppmärksammade hedersrelaterade mord.

Påståendena saknar helt verklighetsförankring och bygger på rena fördomar. Statistiska Centralbyråns data visar till exempel att av de irakis­ka invandrarna som kom efter 2003 har en större andel eftergymnasial utbildning än den svenska befolkningen i dess helhet (35 mot 31 procent).
Sverigedemokraterna lär efter avslöjandena vara fulla av avund och har all rätt att uppröras över att Moderaterna har stulit deras flyktingpolitik.
Billström talar om att tvångsutvisningarna ska präglas av ”humanitet och värdighet”, men verkligheten för de utvisade flyktingarna är skräck, ångest och desperation. Flera av de som utvisades i förra veckan tillhör den kristna minoriteten som är särskilt utsatt.

På senare tid har flera bombattentat som krävt massvis av människoliv riktats mot kyrkor i Irak. Även homosexuella, som riskerar att avrättas av terrorgäng, finns med bland de tvångsutvisade. Högerns politik bygger på att värdera nödställda människoliv i kronor och ören och man blundar konsekvent för människors verkliga behov av beskydd och trygghet.
Arbetare och unga i Sverige har inte fått det bättre i takt med att asylrätten avskaffats. Tvärtom drabbas allt fler av fattigdom och otrygghet.
Kampen mot regeringens brutala flyktingpolitik går hand i hand med kampen emot all högerpolitik, som bygger på att en besutten minoritet skor sig på de svagas bekostnad.

Ammar Khorshed


Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!