Boden: Protest mot Irans diktatur

2013-02-06 14:37:16
Den 2 februari höll en grupp asylsökande från Iran ett torgmöte i Boden mot den islamistiska regimen i Iran.

Det var en nystartad grupp med asylsökande från Iran som vill samla till protester mot regimen.
– Torgmö̈tet var bara en början av kampen i Boden riktad mot Irans regim, sä̈ger Ali Akbar efter protesten.
– Vi ska bjuda med vå̊ra bekanta. Jag har vänner som har flytt från Kurdistan, Irak, ja flera olika länder. Nästa gång blir det större, sä̈ger Ali vidare.
Raymond Ohlson frå̊n Rätt-visepartiet Socialisterna var inbjuden som talare på torgmötet.
RS Boden