Bönderna ockuperade Aten

2016-02-24 11:52:39


Böndernas kamp i Grekland förtjänar allt stöd, då de ockuperade Syntagmatorget som ett svar mot regeringens nya attacker.

Den 12-13 februari ockuperade tusentals bönder från hela Grekland Syntagmatorget i centrala Aten. De krävde att Syrizaregeringens nya pensionsförslag som nu förbereds ska skrotas.

Den nuvarande rörelsen bland bönder i Grekland är en av de viktigaste striderna i deras historia. Den är ännu större än den senaste stora uppvälvningen år 1996 när bönderna igen blockerade av vägarna mot den så kallade ”socialistiska” premiärministern Simitris politik.

Det finns sannerligen anledning till de oemotsvarade och massiva dimensioner som böndernas mobiliseringar har antagit. Anledningen är inte att bönderna ”inte förstår” eller att de ”vilseleds”, som regeringen hävdar. Anledningen är att det nya pensions- och skattesystemet som regeringen försöker införa hotar den stora massan fattiga bönders själva existens. 

Resultatet för bönderna kommer att bli likadant som det blev i resten av de ”utvecklade” länderna: Jordbruksproduktionen kommer att slukas upp av en handfull superrika bönder. De som idag är småbönder kommer att bli landlösa arbetare med löner på samma ynkliga nivå som invandrare får av de giriga rika bönderna.

De fattiga böndernas kamp är i hela arbetarklassens bästa intresse. Om de lyckas tvinga regeringen att backa kommer vägen vara öppen för arbetare och fattiga att fortsätta tvinga regeringen till reträtt. Det kommer att ge oss möjlighet att högljutt kräva ”Vi kommer inte att betala skulden!” – en paroll som måste bli central bland böndernas, arbetarnas och de fattigas krav i landet.

Självfallet kommer EU och fordringsägare att svara på detta med det sedvanliga hotet om en ”Grexit” (att Grekland kastas ut ur EU). Rörelsen kan och måste svara på denna utpressning med ett socialistiskt program. På denna grundval kan man planera ekonomin, med början att stödja primär- och jordbruksproduktion samt röra sig mot att återuppbygga den grekiska industrin som har ödelagts av tidigare Pasok- och Ny Demokratiregeringar. 

För en planering och återuppbyggande av ekonomin i samhällets intresse – inte i de 50 familjers som parasitärt kontrollerar landets rikedomar!

För att tillämpa ett socialistiskt program måste vi börja med att förstatliga banksektorn och nyckeldelar av ekonomin med etablerandet av en nationell valuta, kapitalkontroll, kontroll av exporthandeln och att demokratiskt planera produktion och distribution under arbetares kontroll och styre.

Idag representerar bönderna hopp för arbetarna i städer som de senaste åren har engagerat sig i historiska strider som de inte har gått segrande ur. Närvaron av bönderna på Syntagmatorget måste stödjas av resten av det grekiska samhället. Detta innebär:

  • Vänsterpartier och -organisationer som strävar mot gemensam handling – och inte karaktäriseras av sekterism – måste ta initiativ till att sätta press på fackföreningsledningarna att gripa till handling.
  • Gräsrotsfack borde uppmana sina medlemmar att stödja bönderna genom att mobilisera till Syntagmatorget.
  • Atens Trade Centre, där vänstern har en stark närvaro, måste snabbt utlysa en strejk.
  • Fackföreningskonfederationen inom den privata och offentliga sektorn måste pressas till att omgående utlysa en ny 24-timmars generalstrejk nästa vecka som en följd av den lyckade strejken den 4 februari, och efter det till en 48-timmars generalstrejk.
  • Böndernas ockupation av Syntagmatorget måste fortsätta. Många bönder måste såklart lämna för att upprätthålla de nationella vägblockaderna, men en stark delegation kan stanna kvar och fortsätta ockupera torget tillsammans med arbetare och unga.

Vi kan bygga en gemensam kampfront mellan alla förtryckta skikt i samhället. Vi kan visa såväl Schäuble [Tysklands finansminister] och hans gelikar som de multinationella företagen, EU-byråkraterna, den grekiska härskande klassen och dess politiska representanter var skåpet ska stå. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!