Broockupation i Husby

2011-11-20 00:59:52


Rör inte våra gångbroar.

”Rör inte våra gångbroar” och ”Husby vårt hem” löd banderollerna över gångbron över Norgegatan torsdagen den 10 november och bron över Trondheimsgatan dagen därpå. Trumma och megafon klargjorde att det var en symbolisk ockupation efter den lokala Alliansens svek mot den lokala demokratin i remissvaret från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd den 3 november.

Att lokala aktivister i Nätverket Järvas Framtid släpat dit soffa, bord och stolar för namninsamling och soppkök bidrog till en snabbt igenkorkad gångtrafik. Unga som gamla flockades på gångbroarna. Aktionen blev en omedelbar succé med eko i både ABC och på DN:s Stockholmssidor. På bara några timmar ökade antalet underskrifter på protestlistorna från 503 till 1 421 namn.
Turerna har varit många i Husbybornas kamp mot ­stadshusets korkade strukturplan på att ­satsa 170 miljoner kronor på att bryta den trygga trafiksepareringen i Husby genom att riva gångbroarna runt den bergiga stadsdelens centrala delar och höja bilvägarna med 3,5 meter.

När strukturplanen blev känd på försommaren lyckades upprörda protester från Nätverket Järvas Framtid och ungdomsfö­reningen Megafonen i samarbete med en rad andra lokala före-ningar förmå ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) att gå med på förlängd remisstid från sex veckor till sex månader till den 18 november, liksom en tre dagar lång lokal dialog den 27-29 oktober. Till sist godtogs även ett stormöte arrangerat av stadsdelsnämnden under den första av dessa dagar.
Opinionen visade sig vara massivt negativ till att bryta trafiksepareringen. På det ­stormöte dit 135 Husbybor samlades, trots att stadsdelsnämnden inte ­hade informerat på annat sätt än med en undanskymd annons i lokaltidningen, röstade alla närvaran­de mot förslaget. Ett visst hopp uppstod när Joakim Larsson den sista dialogdagen offentligt lovade att respektera Husbybornas vilja, ”om de vill ha kvar trafiksepareringen så blir den kvar”.

Desto mer upprörd blev reaktio­nen bland de många närvarande när Alliansens majoritet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd under nämndens öppna timme den 3 november, d v s bara några dagar efteråt, röstade för strukturplanen – som om ”dialogen” och stormötet aldrig hänt.
Till råga på eländet fälldes utslagsrösten av den lokala folkpartisten, som själv ville behålla trafiksepareringen men förklarade att han inte var vald av Husbyborna och därför måste rösta som han blivit tillsagd av stadshuset – varefter han funderade på att avgå i protest!

Frågan är nu hur Joakim Larsson och M i Stadshuset väljer att agera, om de är beredda att förklara krig mot Husbyborna med stöd av fastighetsägarna och Alliansen i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, trots att bara var sjunde Husbybo röstade på dem i valet.
1 500 personer har skrivit på de protestlistor som Nätverket Järvas framtid nu ska lämna in med stöd av Järvastyrelsen i Hyresgästföreningen, ungdomsfö­reningen Megafonen och PRO i Husby-Akalla. Även handikapprådet, två ­bostadsrättsföreningar och de lokala S, V, MP-partierna har sagt nej, så det kan inte längre råda någon tvekan om Husby­bornas uppfattning.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!