Budkavle mot vinster

2012-05-21 07:18:56


Bengt Silfverstrand.

Nätverket Välfärd utan vinst bildades i höstas som en direkt reaktion på de så kallade Caremaskandalerna.
Nu lanseras i nästa vecka en nationell budkavle som har undertecknats av ett 30-tal fackligt eller politiskt aktiva, kulturpersoner o s v, alltifrån kritiska socialdemokrater och vänsterpartister till Rättvisepartiet Socialisterna, andra vänsteraktivister och debattörer.

Efter vårens kampanj mot upphand­lingen av S:t Görans sjukhus och en lyckad insats på 1 maj följer nu slag i slag en rad aktiviteter, med direkt eller indirekt stöd av Nätverket välfärd utan vinst.
Det börjar med en stöddemonstration i Stockholm för Läkerolarbetarna från Gävle den 17 maj, där nätverket är medarrangör. Det fortsätter med stöd till en brevbärardemonstration den 26 maj, arrangerad av klubbarna inom Seko Post i Stockholm, och därefter stöd till en Folklig manifestation mot privatiseringar och nedskärningar den 28 maj, som efter omfattande interna diskussioner arrangeras av Kommunal Stockholms län.
I slutet av nästa vecka lanseras så en nationell Budkavle för Välfärd utan vinst, följt av ett nytt stormöte i ABF-huset i Stockholm den 31 maj som tar sikte på en stor manifestation i september inför riksdagens öppnande.

Som den kommande budkavletexten påpekar har få om ens något land idag ett så koncentrerat privat ägande inom välfärdssektorn som Sverige, där t ex två jättar, Carema och Attendo, idag kontrollerar mer än hälften av den privata äldrevården och tendensen inom skolan är densamma.
Den nye S-ledaren Stefan Löfven, som gör allt för att profilera sig som ”näringslivets bäste vän”, har hällt skopor av iskallt vatten över de förhoppningar som många socialdemokrater haft om att partiledningen skulle kunna förmås att ompröva sitt stöd för den nyliberala privatiserings­politiken. Med tillfälligt avbrott för en radikalare retorik från Håkan Juholt, har Löfven nu gjort klart att han precis som Mona Sahlin anser att privat eller offentlig drift nu är en ­icke-fråga för S.

”Det låter sig inte göras”, var Löfvens snabba svar när frågan om förbud mot vinster i välfärden ställdes av programledarna under Agendas partiledardebatt. Men så lätt kan inte S-toppen slippa undan. Att det inte låter sig göras är givetvis nonsens, då Sverige faktiskt än så länge är det enda land i världen som tillåter riskkapitalbolag med säte i skatteparadis att driva skolor för skattepengar.
Löfvens kalla hand kan nu provo­cera till en proteströrelse, som även tvingar radikala socialdemokrater att ta bladet från munnen. Bengt Silfverstrand är en av dem, som när detta skrivs ska intervjuas av TV4, efter att Skånes socialdemokrater på sin distriktskongress stött de motioner som vill ta striden mot vinster i välfärden hela vägen till nästa års S-kongress.

En av de cirka 30 andra profiler som har undertecknat budkavlen är Göran Greider, författare och chefredaktör på Dala-Demokraten, som i tidningen Etc förklarat att han nu står ”i djupaste opposition”.
Efter att ha citerat tankesmedjan The Heritage Foundations ord om att ”Sverige är det land med avancerad ekonomi där liberaliseringen gått snabbast i världen när det gäller avregleringar, privatiseringar och valfrihetsreformer” avsäger sig Greider all lojalitet med det ”nyliberala Sverige, där riskkapitalisterna satt tändena i vård och omsorg, där Apoteken avreglerats, där massarbetslösheten är permanent och där ­skattesänkningar blivit en överordnad princip i finans­politiken”. ”Vad är det för mening med försiktighet och taktiskt ­tassande när läget är som det är?”, frågar han sig.
Enligt Lena Ezelius från Kommunal Stockholms läns aktivitetsgrupp planerar även Kommunal att lansera en ny rapport om sin syn på privatiseringarna till nästa års förbundskongress.
– Den lär inte vara lika positiv till privatiseringar som den förra från kongressen 2003, hoppas hon.
Avslöjandena om skandalerna in­om den privatiserade äldrevården har ruskat om alla partier och har satt djupa spår i den allmänna medvetenheten.

Till detta kommer att motståndet lär provoceras ytterligare om regeringen vågar driva igenom sina planer på en ny tvångs-LOV om privatisering även i de mest motspänstiga kommunerna, om de inte fogar sig frivilligt innan 2014.
Lika provocerande fungerar den lobbykampanj som drivs av Peje Em­ilsson, en storföretagare i skol- och vårdbranschen, som med ett helt ­team av f d politiker, varav flera S-märkta, argumenterar för en vård och omsorg, där 40-talisterna själva tillåts att betala för en guldkant på ­tillvaron utöver den påvra ”bastrygg­het”, som de mindre välbeställda tvingas nöja sig med i framtiden när skattemedlen inte räcker till.
Det är mot denna bakgrund som motståndet mot vinster i välfärden troligen också just nu är mest effektiva antikapitalistiska kampfrågan.
Så här avslutas den budkavle som inom kort ska lanseras:

”Vi välkomnar när detta skrivs att Kommunal i Stockholms län direkt efter LO-kongressens avslutning beslutat arrangera en Folklig manifestation mot privatiseringar och nedskärningar, och hoppas på massivt stöd för en stor manifestation för välfärd utan vinst inför Riksdagens öppnande i höst.
Åtta av tio svenskar är enligt en ny opinionsundersökning av Novus motståndare till privata vinster inom vården, och nu krävs en facklig och politisk ryggrad till det växande motståndet. Frågan om ett förbud mot vinster inom skattefinansierad vård, omsorg och skola med mera får inte längre sopas under mattan med uttalanden som att det inte låter sig göras.
Det är hög tid att säga att det räcker nu! Välfärdens månglare måste drivas ut ur det gemensamma rummet. Vi måste skapa en trygg vård och skola, där brukarnas behov står i centrum, inte ägarnas och vinsten.
Då måste vi också kunna säga att vår gemensamma välfärd ska skötas gemensamt, inte av vinstmaximerande riskkapitalbolag.”

Arne Johansson

Initiativet till Nätverket Välfärd utan vinst togs den 30 november av bland andra vårdbiträdet Sanna Tefke och skötaren Göran Gustavsson, samma dag som Europafackets inställda protestdag mot nedskärning­ar.
Sanna Tefke hade tidigare fått stöd av Kommunals representantskap för en utåtriktad manifestation mot privatiseringarna. Trots att protesten ställdes in, samlades ändå ett tiotal personer på Sergels torg. Och de var fast beslutna att inte missa det tillfälle som skapats av höstens uppståndelse runt de talrika vårdskandalerna.
Det blev början till en serie små nätverksmöten, som den 15 februari utmynnade i ett stormöte i ABF-huset, följt av en demonstration mot lägsta pris-upphandlingen av S:t Görans sjukhus, världens hittills enda anbudsupphandling av ett helt akutsjukhus.
Ungefär samtidigt antog tre ­årsmöten för olika sektioner inom Kommunal i Stockholm motioner med nya krav på utåtriktade protester mot privatiseringspolitiken. Något som också fick Kommunals representantskapsmöte att fatta beslut om en Folklig manifestation den 28 maj och om bildandet av en aktivitetsgrupp.

Starka vittnesmål om privatiseringspolitikens konsekvenser gjordes på nätverkets stormöte i ABF-huset från de inbjudna talarna, den f d S-riksdagsledamoten Bengt Silfverstrand, Bo Jansson, ny förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, Martin Klepke, politisk redaktör på Arbetet och Vänsterpartiets oppositionslandstingsråd Birgitta Sevefjord.
Det var efter det stormötet som Bengt Silfverstrand lanserade idén om en landsomfattande budkavle, som direkt antogs av nätverket.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!