Bygglovsskandal på Ornö i Haninge

2013-03-01 08:28:07

foto: Oskar Karlin
”Försvarsmaktens utförsäljningar av mark i skärgården riskerar öka hänsynslös exploatering av naturområden och stränder”, skriver Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

En bygglovsskandal har nystats upp på Ornö i Haninge skärgård. ”Vilken sorts kontakt/umgänge har köparen och nämndordföranden haft?”, frågar Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

Försvarsmaktens utförsäljningar av mark i skärgården riskerar att öka en hänsynslös exploatering av natur-områden och stränder. Risken ökar avsevärt i Haninge skärgård, där de styrande politikerna har en vana att vika ner sig mot penningstarka intressen och köpare.
När en strandtomt på Ornö i Haninge skärgård såldes ansökte de nya fastighetsägarna om att få bygga en villa på 200 kvadratmeter, i full vetskap om det existerande strandskyd­det. Ett tydligt nej enligt lagen. Ett tydligt nej från stadsbyggnadsförvaltningen. Ändå beslöt politikerna, med Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Olevik Dunder (FP) i spetsen, att pröva frågan – i strid mot lagen och trots tjänstemännens tydliga avslag.

Hösten 2009 sålde Fortifikations­verket (Försvarsmaktens fastighetsbolag) fastigheten Silverberg 1:9 på Ornö till ett par för 3,7 miljoner kronor. På fastigheten finns bara en gammal militärbarack.
Fastigheten innefattar en av de få kustremsor som fortfarande är tillgängliga för allmänheten mellan Hässelmara färjeläge och Skinnardal, utmed Ornös nordvästra sida.
Våren 2012 ansökte de nya fastighetsägarna om förhandsbesked för bygglov och om dispens från strandskyddet. Tjänstemännen rekommen­derade att negativt förhandsbesked skulle ges och att ansökan om strandskyddsdispens skulle avslås, eftersom det vore olagligt enligt miljöbalken att bevilja.
Det skulle dessutom gå emot kommunens egen vägledning för strandskyddsbedömning och inkräk­ta på särskilt värdefull och skyddad natur, till exempel stor hassellund.

Men politikerna i plan- och byggutskottet höll inte med och skickade tillbaka ärendet till förvaltningen med direktiv att fortsätta handläggandet. Förvaltningen ombads nu plötsligt att ta fram ett förslag på tomtavgränsning; något som inte behövs för avslag, däremot för att kunna ge positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens.
I tidningen Skärgården menar Peter Olevik Dunder (FP) att ärendet skulle vara ”intressant ur flera aspekter”: fastigheten har använts av Försvarsmakten i militära ändamål och har sålts; fastigheten är också utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Ornö som bebyggd. ”Det är bra att frågan prövas, regelverket behöver bli tydligare”, säger Peter Olevik Dunder (FP) i tidningen. Vad handlar detta om?
Att det enbart skulle handla om att man vill ha ett tydligare regelverk – och därför driver på för strandskyddsdispens – är inte trovärdigt. Snarare, väl medveten om Försvarsmaktens stigande utförsäljningar av mark i Skärgården, vill nämndordföranden antagligen testa gränserna, med siktet inställt på att det ska bli lättare att ge strandskyddsdispenser. Peter Olevik Dunder (FP) får gärna motbevisa detta.
Nämndordförandens syn på skärgården än känd sedan tidigare: ”Vi vill ha en levande skärgård, inte Skansen”. Det var det nedlåtande ­beskedet han gav till samtliga boende på Aspö när de protesterade mot ­kommunens beslut att låta familjen Wallenberg hårdexploatera deras ö genom att bygga 23 fastigheter där, varav 15 på orörd strand.

Ett antal frågor uppenbarar sig i detta fall på Ornö:
– Varför i hela friden väljer ­någon att köpa en fastighet, en militär barack som är mindre värd än en sjöbod då den saknar hemfridszon och ligger dold i skogen, dessutom inom strandskyddsområde, när det tydligt framgår att bygglov krävs för att göra till bostad?
– Visste köparen att nämndordföranden skulle gå emot förvaltning­en och trots lagen försöka pröva frågan om både bygglov och strandskyddsdispens?
– Vilken sorts kontakt/umgänge har köparen och ­nämndordföranden haft?
Frågorna är befogade då de nya fastighetsägarna verkar tro att allt är klart och redan har gjort slag i saken; den tidigare kamouflagefärgade militärbaracken har målats röd för att likna fritidshus och träd har fällts så att marken ska uppfattas som tomtmark. Därmed har allmänhetens tillgång till både stranden och marken (ett långt promenadstråk upp till utsiktspunkten Klinten) begränsats, trots strandskyddet.
Det ligger en hund begraven och det är dags att Peter Olevik Dunder (FP) träder fram, visar var och ­gräver upp den innan det börjar lukta ­värre än det redan gör.

Mattias Bernhardsson
gruppledare för Rättvisepartiet
Socialisterna i Haninge
kommunfullmäktige

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!