CAP: Nytt arbetaralternativ i Belgien

2007-02-28 13:02:02
Den 2 februari tog Kommittén för en annan politik (CAP) med sin andra konferens ytterligare ett steg framåt i bygget av ett alternativ för arbetare och ungdomar i Belgien. Konferensen beslöt att ställa upp som oberoende i valet den 10 juni och tog de första stegen mot ett program för kamp mot nyliberalismen. LSP/MAS, CWI i Belgien, har spelat en viktig roll i CAP:s utveckling.

Konferensen utlystes för att debattera CAP:s program och om partiet skulle ställa upp i valet i juni eller ej.
Många inom fackföreningsrörelsen, men även i andra delar av samhället, har uppmärksammat CAP. De kommer dock inte att gå med om CAP inte bevisar att man menar allvar med att skapa ett alternativ till nyliberalismen.
Konferensen klargjorde en hel del. De över 250 deltagarna beslöt med en överväldigande majoritet att ställa upp som ett oberoende alternativ i det stundande valet och att bygga CAP.
Konferensens första del handlade om CAP:s valprogram. Programförslaget hade lagts fram av en specialkommitté och sedan diskuterats i CAP:s olika lokalföreningar, som kom med förslag i programdiskussionen.

Vilket program?

Frågan om programmets karaktär skapade viss diskussion. Eric Byl försvarade ett tillägg från LSP/MAS som klargjorde att CAP motsätter sig det nuvarande nyliberala systemet, inte vill delta i nyliberala koalitioner och erbjuder en alternativ syn på samhället:
– En ideologi som koncentrerar sig på att förändra produktionssystemet i syfte att tillfredställa arbetarna och deras familjers behov.
LSP/MAS kallar detta demokratisk socialism. Eric Byl betonade dock att detta inte var något som LSP/MAS ville driva igenom på kongressen, utan föreslog att partiets ideologi skulle diskuteras på en framtida konferens.
Efter diskussionen genomfördes votering i ett flertal frågor: ”Ska vi delta i valet?”; ”Om så är fallet, hur?”; ”Ska vi begära av folk som ställer upp på CAP:s valsedlar att de skriver under ett avtal som säger att de, om de blir valda, bara får tjäna en genomsnittlig arbetarinkomst?”.
Det fördes knappt någon diskussion om det gröna partiets förslag om valsedelsplatser. De gröna har tidigare bildat koalitioner tillsammans med de traditionella partierna och Mon Steyaert, en av grundarna av de flamländska gröna, men numera aktiv inom CAP, sa till konferensen att det föreföll underligt att de gröna helt plötsligt beslutat sig för att tala med CAP.

Ställer upp i valet

Under diskussionerna förklarade medlemmar av LSP/MAS att det gap som uppstått mellan socialdemokraterna och fackföreningarna, då socialdemokraterna suttit i regeringen under 18 år, skapar ett unikt utrymme för CAP. Många letar efter ett nytt alternativ, och cynismen är CAP:s kanske största fiende.
Till sist röstade en stor majoritet för att ställa upp självständigt i valet i både den franska och den flamländska delen av landet.
Konferensen avslutades av Jef Sleeckx, före detta parlamentsledamot för socialistpartiet:
– För en del människor kommer det alltid att vara för tidigt att delta i val. Vi har talat på möten över hela landet. Den potential vi har med detta initiativ är mycket större än den där lilla kommittén en del människor skämtar om. Människor sa vid dessa mötena att något nytt behövdes. Vi har skapat detta. Vi måste visa vad vårt engagemang är värt. Tillsammans måste vi samla in de två uppsättningar som krävs för att få delta i valet. Framåt!
Konferensen den 3 februari var ett viktigt steg i bygget av CAP och ett vänsteralternativ till de traditionella partiernas nyliberala politik.
Kampanjen för att samla in de nödvändiga namnunderskrifterna för deltagande i valet har nu inletts.

Karel Mortier
LSP/MAS (CWI Belgien)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!