CWI går starkt framåt

2017-08-19 10:36:26

foto: Natalia Medina
600 deltog på stormötet om ryska revolutionen. CWI är idag den viktigaste socialistiska internationalen. Gå med du också!

Committee for a Workers’ International (CWI) går starkt framåt, både politiskt och organisatoriskt. Det står klart efter förra veckans sommarskola i Barcelona, med sammanslagningen med Izquierda Revolucionaria (IR) som kulmen.
Rättvisepartiet Socialisterna är CWI:s svenska sektion.

IR:s tre sektioner i Spanien, Mexiko och Venezuela ger inte bara fler medlemmar och ökad spridning. Framför allt innebär det en viktig politisk förstärkning, nya erfarenheter och metoder. Elevkamp, fackligt arbete, nationella frågan och Latinamerika är några av de ämnen för diskussion och handlingar där IR redan har gjort viktiga bidrag.
Besluten om sammanslagning
togs enhälligt på den extra CWI-­kongress som avslutade veckan. CWI har nu partier, grupper och medlemmar i närmare 50 länder.
Peter Taaffe från CWI:s ledning och Socialist Party i England och Wales samt Juan Ignacio Ramos från IR betonade båda den starka samstämmigheten mellan CWI och IR.
– Vi förstod direkt att våra organisationer skulle förenas. Vi var överens, inte bara politiskt, utan även om metoder, taktik och strategi, sa Peter Taaffe.
Juan Ignacio Ramos berättade att IR under några år har följt CWI:s agerande och framgångar i USA, Storbritannien, Irland och fler länder.
– Det känns som att komma hem efter 25 år, sa han, och syftade på att IR och han själv var CWI-medlemmar fram till 1992.

I helgen avslutades CWI:s sommarskola, som för första gången arrangerades i Barcelona.
Sommarskolan var den största CWI någonsin har organiserat med 500 deltagare.
Veckan var på många sätt historisk. Inte bara för att det präglades av diskussionerna om de historiska åren 1917 och 1937 med den segerrika ryska revolutionen och den spanska revolutionen som 20 år senare försökte följa dess exempel, utan för att veckan avslutades med en extrainsatt världskongress som beslutade om enandet mellan CWI och IR.
Veckan visar tydligt att marxisters styrka inte framför allt kan mätas i vårt nuvarande medlemsantal, utan i våra idéer, gemensamma slutsatser om världskapitalismens kris och dess svar, vilket har fört våra styrkor samman.

Flera sektioner är på frammarsch med ökat medlemsantal och en starkare arbetarförankring.
Inte minst Socialist Alternative (CWI:s sympatisörer i USA) går framåt efter valsegrarna i Seattle, bygget av rörelsen för 15 dollar i timmen i minimilön (15 Now) och nu kampen mot Trump. I Minnea­polis har kampanjen 15 Now nu vunnit och lagt en bra grund för Socialist Alternatives kommande valkampanj och bygget av partiet.
Även i Brasilien har CWI:s sektion LSR stärkts de senaste åren genom att man har förenats med andra grupper.

Under veckan höll också CWI och Izquierda Revolucionaria ett framgångsrikt och levande möte den 19 juli till oktoberrevolutionens försvar. 600 deltagare fyllde mötessalen i Cocheras de Sants.
Mötet präglades av entusiasm och stolthet för att försvara minnet av den historiska ryska oktoberrevolutionen. Men för marxister är det inte en intellektuell historielektion, utan en uppmaning till handling.
Talade gjorde Ana Garcia, ordförande i studentfacket Sindicato de Estudiantes; Paul Murphy, parlamentsledamot för Socialist Party på Irland som har lett kampen mot vattenavgifter och genom masskampanj mot åtal segrat i rätten (JobstownNotGuilty); Juan Ignacio Ramos, ordförande för Izquierda Revolucionaria; Peter Taaffe, CWI:s ledning och Socialist Party
(CWI England/Wales) samt den socialistiska kommunfullmäktige­ledamoten Kshama Sawant från Socialist Alternative i Seattle, USA.
Under två timmar behandlades lärdomarna från oktober och klasskampen idag. Det var tydligt att detta var ett möte organiserat av oktoberrevolutionens arvtagare. Den socialistiska oktoberrevolutionen leddes av Lenin och Trotskij tillsammans med hundratusentals anonyma hjältar.
Oktoberrevolutionen lär oss om internationalismens betydelse och behovet av ett socialistiskt massparti.

Bolsjevikpartiets maktövertagande innebar demokratiska reformer som världen dittills inte hade skådat: expropierande av kapitalisternas tillgångar, jord åt bönderna, rättigheter till kvinnor och hbtq-personer, rätten till självbestämmande till förtryckta nationer och fred. De ryska arbetarna och ungdomarna visade för 100 år sedan vad som är möjligt idag.
Revolutionens seger hyllades globalt och gav människor hopp om att en annan värld är möjlig. Revolutioner spreds över Europa och nya socialistiska partier bildades i dess spår.
Det lär oss också om faran om kontrarevolutionen lyckas segra. Segern för kontrarevolutionen – först stalinismens seger år 1927 och sedan återupprättandet av kapitalismen 1989-1991 – betydde ett bakslag för arbetarklassen globalt samt en framgång för nyliberalismen.
Detta innebar dock inte att ”historien tagit slut” som en del borgare triumferande sa, utan ledde till nya kriser, konflikter och krig som sätter behovet av socialism högst på dagordningen.

Veckan genererade stor inspiration till vår gemensamma kamp för att förbättra våra levnadsförhållanden. De objektiva förutsättningarna för en socialistisk värld finns, men avsaknaden av en subjektiv faktor i form av revolutionära socialistiska masspartier har gjort historiens väg lång och krokig.
Men när rätt politik, perspektiv och analys kombineras med korrekt taktik och aktivt deltagande i klasskampen fylls de revolutionära leden.
Den ekonomiska krisens barn har insett att kapitalismen inget har att erbjuda.
CWI är idag den viktigaste socialistiska internationalen och varje seriös revolutionär socialist bör ställa sig själv fråga vad som hindrar hen att ansluta sig till oss.
Kapitalismen som system är i kris – svaret är demokratisk socialism i världsskala. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!