HGF-pampar utesluter kritiker

2017-07-14 15:43:20


Gräsrötterna inom HGF måste mobilisera till kamp mot den byråkratiska ledningen och toppstyret inom den egna organisationen.

Hyresgästföreningens högsta ledning tar till ett klassiskt byråkratknep och genomför uteslutningar mitt under högsommaren, då de räknar med att de flesta av lokalorganisationerna går på lågvarv för att minimera protesterna. Det är kärnan av vänsteroppositionen i Hyresgästföreningen i Stockholm som utesluts lagom till det mycket kritiska skedet av införande av så kallad Stockholmshyra.
Uteslutningarna är ett slag i ansiktet på alla hyresgäster och innebär att vi berövas den lilla gnutta motstånd som fanns mot avregleringen av hyrorna.

De uteslutna säger i sitt pressmeddelande att de tillsammans bär på 150 år av hyresgästarbete. De är PO Brogren, tidigare anställd som presstalesman för Hyresgästföreningen
Region Stockholm, nuvarande vice ordförande i Hyresgästföreningen Väsby, Bror Sandström, redaktör för HyresPressen – landets näst största hyresgästtidning efter Hem och Hyra, Jan Bergström, för Hyresgästföreningen Kungsholmen samt Ragnar von Malmborg, ordförande för Södermalm.
Förfarandet får Orwells dystopi 1984 att blekna. Huvudinlaga för uteslutningarna är ett dokument från huvudskyddsombudet på Regionkontoret. Där pekas de ut som ansvariga för dålig arbetsmiljö för anställda för Hyresgästföreningen.

Upprinnelsen till detta går tre år tillbaka i tiden när förbundsstyrelsen tillsatte en ny tillförordnad chef för Region Stockholm, Annika Billström. Det stämmer säkert att just Billströms arbetsmiljö har varit dålig. Det beror på att förtroendevalda, företrädare för tio­tusentals hyresgäster – som enligt stadgarna är de som ska leda sin egen organisation – gång efter annan har fört fram kritik mot Billström och krävt av förbundsstyrelsen att hon byts ut, inte minst för att hon kort efter sitt tillträde kom i konflikt med ordförande för regionsstyrelsen, Greger Björkegren, varpå han blev suspenderad.
Senaste gången regionsstyrelsen krävde att Billström byts ut tillsattes den utredning som nu istället har lett till uteslutningarna av dessa fem valda företrädare.
Huvudskyddsombudet Gunnel Nyman Gräff är vän och socialdemokratisk partikamrat med Annika Billström. Annika Billström är före detta finansborgarråd i Stockholm, före detta ordförande för SABO (de allmännyttiga bostadsbolagen) samt fram till nyligen styrelseledamot i byggkoncernen Veidekke. Alla dessa poster är att betrakta som motparter till Hyresgästföreningen.
För två år sedan när Billström var styrelseledamot i Veidekke gjorde bolaget ett kraftigt utspel för marknadshyror under Almedalsveckan med en rapport som hennes make Lennart Weiss – kommersiell direktör på Veidekke – varit med och skrivit.

Billström har också fått kritik för att hon tar ut en kraftig ”pension” från stadshuset – som hon lämnade för över tio år sedan – på 50 000 kronor per månad, trots att hon uppenbarligen jobbar. Detta har hon löst genom att vara regionschef för hyresgästföreningen Stockholm genom ett konsultuppdrag som drar in pengar till företaget som sedan i sin tur betalar ut mycket stora summor till Billström.
Genom åren är det just de nu uteslutna personerna som har pekat på dessa oegentligheter till oss aktiva inom Hyresgästföreningen.
De frågar sig också hur ett skyddsombud för en fackförening kan agera som företrädare för en konsult, och hur länge ett tillförordnande uppdrag kan ligga på konsultnivå?
Anledningen till att förtroende­valda gång på gång har krävt att Billström ska bytas ut är inte bara detta, utan frustration med själva ledningsarbetet. De menar att beslut som förhandlingsdelegationer och styrelser fattar inte verkställs av kontoret, att tjänstemän är dåligt insatta och att föreningar och medlemmar inte får den hjälp de behöver. Som aktiv i Hyresgästföreningen kan undertecknande instämma i denna kritik.
Så till just denna omgång av uteslutningar. Själva processen verkar ha frångått den uppsatta ordningen för sådana ärenden, de anklagade behandlas som en klump utan att det framgår vad var och en skulle ha gjort, samt att stadsgruppens ordförande efteråt i media har tagit upp helt nya saker – antytt att det skulle handla om rasistiska uttalanden och därutöver bara hänvisar till att de inte vill hänga ut någon när media frågar efter konkreta bevis.
Offensiv har talat med PO Brogren om detta.

Vilka anklagelser ställdes du inför?
– Det gäller fyra påståenden. 1) Att jag skulle ha förhandlat själv, vilket är löjligt, då vi har delegationer. 2) Att jag valdes på Brommas årsmöte i mars, trots att jag var suspenderad över jul och nyår. Terje Gunnarsson var mötesordförande och jag var mötestalare.
– 3) Tjänstgörande ordförande för Väsby fick inte ansvarsfrihet på årsmötet 2016 med anledning av min revision. Som hämnd anmälde han mig för en mängd falska anklagelser som Etik- och moralgruppen senare avfärdade. Jag fick en månads suspension för att jag skickat många mail när jag var revisor och styrelsen inte svarade på mailen.
– 4) Huvudskyddsombudet har i svepande ordalag, med inga som helst konkreta påståenden, hävdat att det har förekommit hot, trakasserier med mera, trots att jag inte har varit med i något sådant. Hennes skrivelse är ett övertramp av vad ett skyddsombud kan uttala sig om. Hon kräver att vi ska uteslutas ur en förening, vilket knappast är hennes uppdrag.

Vad handlar det egentligen om?
– Det handlar om att genom en orättfärdig hantering bli av med oss vanliga lokalt arbetande valda, som kan påverka vårt fullmäktige till att inte acceptera de maktövergrepp som vår regionchef genomför för att ha full kontroll över allt. Genom detta kan hon dölja de brister i verksamheten som hyresgästerna och våra medlemmar har rätt att få ändring på, och som handlar om upprustningar med mera.
Vad tror du kommer hända med Hyresgästföreningen efter det här?
– Jag tror inte att det kommer att hända något speciellt, utan de som tar sig ton kommer att vara lika försvarslösa som vi är när organisationen inte följer sina egna stadgar eller det rättssystem, där man inte kan bli dömd för samma ”brott” två gånger.

Utöver att det är obehagligt att verka inom en organisation som gör sådana här demokratiska övertramp ställs nu ännu större uppgifter på gräsrotsmedlemmarna att organisera sig. Inte bara mot företagen och marknadsstyrningen av politiken, utan också mot konsult- och toppstyrningen i den egna föreningen och deras samarbete med företagen.
Det var en chock för förhandlingsdelegationerna när ledningen för Hyresgästföreningen tillsammans med de allmännyttiga företagen gick ut i en gemensam debattartikel i DN i vintras för Stockholmshyror. Genom avtalet om Stockholmshyra har förhandlingsdelegationerna körts över. Ett avtal där det står att hyran inte får sänkas!
Vi hyresgäster har dock inget alternativ än att gå samman, organisera oss och ta kampen. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!