CWI Libanon: Fredaktivister mördas av den reaktionära israeliska armén – Bygg en massrörelse för att bryta sanktionerna mot Gaza

2010-06-02 10:55:59




CWI i Libanon och internationellt ger sina djupaste kondoleanser till familjerna och vännerna till aktivisterna som mördades av den reaktionära israeliska armén under ett humanitärt biståndsuppdrag. Vi hedrar modet hos de aktivister som organiserade biståndsaktionen och vi kräver en säker transportväg till Gaza för de 750 personerna från 40 länder med avsikten att bryta Israel/Egyptens blockad.

 

Båtarna som kapades av de israeliska soldaterna förde med sig mat, läkemedel och byggmaterial till snabbfabricerade hus för Gazas folk. En och en halv miljoner palestinier är fångar i världens största utomhusfängelse allt sedan Israels belägring av Gaza började i december 2008.


Blockaden mot Gaza har gjort att arbetslösheten stigit till över 50 procent. Världsbanken uppger att 90 procent av allt vatten i Gaza inte är drickbart, 80 procent av befolkningen lever på mindre än en dollar om dagen, 70 procent är beroende på välgörenhet för att få mat. Kronisk undernäring drabbar 15 procent av barnen i Gaza och har allvarliga konsekvenser för deras kognitiva utveckling och uppväxt vilket kommer att få effekter under mycket lång tid.

Israels armé har raserat 15 000 hem, krossat skolor, fabriker och tjänster och även förstört minareter på moskéer. De olagliga vapen som har använts mot Gazas befolkning har dödat hundratals och skadat tusentals civila, inklusive barn,

 

Attacken på frihetsflottan är bara den senaste våldshandlingen från den israeliska regimen och ytterligare bevis på den den israeliska regeringens vansinniga aggression. Nu genomförs ilskna demonstrationer på gatorna i Gaza, Palestina och världen över där tusentals människor kräver ett slut på den israeliska regimens brutala förtryck av palestinier. CWI deltar internationellt i protesterna och är en del av uppbygget av en massrörelse mot Israels rasistiska och hänsynslösa förtryckarregim. Denna kapitalistregering stöds av många andra regimer, arabiska såväl västerländska, i sitt förtryck och sin exploatering av de palestinska massorna och i sina fortsatta ockupationer och ekonomiska sanktioner.

 

Arabregimer sviker Palestina återigen

 

För palestinska arbetare och fattiga det här är nu tiden för att enas, i en oberoende massrörelse av fattiga och arbetare inom såväl som utanför Gaza. En sådan rörelse är den enda kraft som kan bryta belägringen och öppna gränserna. Det skulle uppmana arbetare och förtryckta i hela regionen att delta i kampen för frihet och ett slut på kapitalism och barbari.

De palestinska politiska fraktionerna har återigen visat att de inte kan leda de palestinska massorna mot frigörelse och att arbetarna och fattiga – de som betalar priset för den regerande elitens politik, måste resa sig upp mot systemet av kolonialt krig och utbredd fattigdom. Alla arabiska regimer och etablerade partier vägrar uppmana massorna att bryta blockaden på Gaza, eftersom de fruktar att det skulle leda till en oberoende massrörelse som skulle störta dem från makten. De är instabila och impopulära regimer fastknutna till storföretagens politiska och ekonomiska tryck.

 

Slakten på frihetsflottan som utfördes av den israeliska försvarsmakten har fördömts runtom i världen. Men uttalanden av generade FN-diplomater och politiker undviker konsekvent att tvinga fram ett slut på blockaden eftersom alla, inklusive de frispråkiga representanterna för Turkiet och Libanon – två länder i konflikt med Israel – också regeras av storkapitaler och väntar på grönt ljus från USA- imperialismen.

 

Protester utbröts redan på morgonen efter denna brutala massaker med hundratals i Libanon och tusentals runtom i regionen som tog till gatorna förskräckta av den israeliska regimens vanvett. Och även om många tror att ett krig i regionen just nu är osannolikt med pågående "förhandlingar", utesluter de flesta inte ytterligare en attack från den israeliska militären mot någon motståndskraft i regionen.

Det som är klart är att den försvagade israeliska regeringen försöker återetablera sig som en militärmakt i regionen och av inrikespolitiska skäl vill meddela att ingen kan bryta sanktionerna mot Hamas och att man bestraffar civila som stödjer Hamas

 

Medan Hamas popularitet har minskats nyligen pga dess inrikespolitik (huvudsakligen ekonomiskt men också sociala), kommer sanktionerna och denna nya massaker i avsaknad av en massrörelse och ett socialistiskt alternativ att leda vissa desperata ungdomar att söka sig till Hamas politik och metoder. Detta påvisar återigen det akuta behovet av ett socialistiskt alternativ för att hjälpa bygga upp en mass-arbetarröreslse för att bryta blockaden och störta det brutala kapitalistiska systemet i regionen och internationellt.

 

Vi kräver:

 

Släpp fångarna nu!

Slut till sanktionerna mot Gaza – Öppna gränserna!

För en massrörelse av arbetare och fattiga mot kapitalism i hela regionen

För ett slut till krig och fattigdom, för världssocialism.

 

Aysha Zaki, CWI Libanon

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!