Danmark: Största protesten sedan 1985

2006-07-28 14:06:09
Den 17 maj samlades 140 000 människor runt om i Danmark för att protestera mot högerregeringens förslag om försämringar för arbetslösa, pensionärer, studenter och invandrare. Inte sedan 1985 har så många människor samlats i demonstrationer i Danmark.

Demonstrationerna organiserades av fackförbund, studentorganisationer och politiska ungdomsförbund. Det organiserades ett par strejker under dagen, och många ungdomar skippade skolan efter lunch.
I Köpenhamn samlades folk på 15 olika platser för att sedan sammanstråla utanför den kungliga teatern och marschera bort till riksdagshuset, Christiansborg.

Arbetare och studenter

Demonstranterna var en blandning av ungdomar, arbetare och studenter, unga som gamla.
Protesterna riktas mot ett hänsynslöst nedskärningspaket som drabbar nästan alla grupper i samhället. I förslaget finns en höjning av pensionsåldern från 65 till 67 år, höjd ålder för efterlön (ett slags förtida pension) från 60 till 63 år, sänkt arbetslöshetsersättning för äldre arbetslösa mellan 55-60 år och införandet av hårdare krav på arbetslösa mellan 25-29 år.
De skulle innefattas av samma regler som 18-24-åringar (se ”Flexicurity” – en ny högermodell).
Vidare vill de pressa lönerna nedåt med speciella ingångslöner för invandrare. Det skulle betyda löner under minimilön.
En sänkning av studiemedlet med 25 procent har också föreslagits och att utbetalningarna bara ska ske när man klarat tentan.
Stämningen i demonstrationen var entusiastisk, men få organisationer kunde peka ut en väg framåt. Det enda som sades var att kampen måste fortsätta, men vad det konkret skulle innebära är det få som kan precisera.
Men precis som i Frankrike har ungdomar, studenter och arbetare förenats. Fackföreningsrörelsen måste bygga på de stämningar som finns och utlysa en dags generalstrejk och nya demonstrationer om regeringen inte ger vika.

Davis Kaza