Delseger för kulturhuset Snabeln i Boden

2015-12-16 12:29:31
Snabelhuset i Boden drivs av Qultur och Mediaföreningen (QUMF) och är ett kultur- och allaktivitetshus där alla människor, oavsett ålder, är välkomna. 

Föreningen hade haft sin verksamhet i huset i drygt 3 år när de fick meddelade om att hyresavtalet sägs upp innan årsskiftet. I ett brev från förvaltningschefen Staffan Eklund meddelas föreningen att kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen ”saknar ekonomi för kostnadsökningar avseende Snabelhuset och har för avsikt att säga upp hyresavtalet med fastighetsförvaltningen från och med 2015-12-31.”

I brevet står det även att: ”Fastighetsförvaltningen i Bodens kommun har beräknat kostnaderna för att åtgärda brister avseende allmän status samt brandsäkerhet i fastigheten till cirka 9 miljoner kronor.” Detta ifrågasattes starkt av Marie-Anne Björn, verksamhetsansvarig för föreningen. Vissa uppskattar kostnaden för de mest akuta brandskyddsåtgärderna till 70 000 kronor.

Beslutet från nämnden grundar sig på en utredning av fastighetsförvaltningen. En annan anledning skall ha varit att föreningarna i Snabelhuset ska söka bidrag på samma sätt som andra föreningar i kommunen. 

Många har engagerat sig för att försvara snabelhuset, med namnunderskrifter, tre stödgalor och en kampsång där föreningen och alla medverkande föreningar sjunger för att bevara huset. Kampanjen och hårt arbete för att bevara huset gav till slut resultat. 

Föreningen har fått respit till sista maj för att förhandla om hyran med tekniska förvaltningen samt att söka projektpengar till verksamheten. De arbetar också med att ta fram andra ägarstrukturer av fastigheten och om det skulle vara möjligt för föreningen att köpa den.

Det är av yttersta vikt att vi medborgare aktivt står upp för det vi vill ha i samhället. Det är demokratins enda förutsättning till att den överhuvudtaget fungerar. Vi kan inte släppa makten till karriärsuktande politiker och tjänstemän som hoppar mellan stolarna. Det är dags att vi gör demokratin levande och att vi förenar oss i det. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!