Den ojämlika äldreomsorgen

2007-09-05 15:27:26
I en rapport, ”Öppna jämförelser – Äldreomsorg 2007”, framtagen av Sveriges kommuner och landsting, redovisas stora skillnader mellan äldreomsorgen i olika kommuner.

Ett exempel är fallolyckor. För en person över 80 år är det tre gånger högre risk att dö i en fallolycka än i en trafikolycka. Men en fallolycka leder också till stort personligt lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället. Mot denna bakgrund är skillnaderna mellan kommunerna slående: Tjörn har den lägsta frekvensen på 47 fallolyckor per 1 000 invånare, medan motsvarande siffra för sämsta kommun ligger på 223.
Många fallolyckor skulle kunna förhindras om kommuner införde fixartjänster, d v s hjälp med att byta glödlampor, hänga upp gardiner osv. De personer som utför dessa tjänster har också en viktig social funktion att fylla. De kan bryta de äldres ensamhet. Bara 89 av 290 kommuner har infört sådana tjänster för sina äldre invånare.
En annan skillnad är de anställdas utbildningsnivå. En person med rätt utbildning ger bättre vård och har bättre förutsättning att klara av arbetet. Det kan påverka personalens sjukfrånvaro och personalomsättning. Här går de stora skillnaderna mellan landsort och storstad. 17 kommuner har mellan 80 och 90 procent utbildad personal. Men det finns 13 kommuner med en utbildningsnivå på mellan 30 och 49 procent.

Hög personalomsättning

En annan faktor som har stor betydelse för vårdkvaliteten är personalomsättningen. Att släppa in en främmande person i sitt hem är svårt för de flesta – speciellt för den som är gammal och sjuk.
Låg personalomsättning skapar trygghet, framför allt för demenspatienter. Men även här är skillnaderna stora.
Det finns kommuner som nästan inte har någon personalomsättning alls, hit räknas Härnösand och Sollefteå. Samtidigt finns kommuner i storstadsområden med en personalomsättning på 13 procent eller mer. Låga löner och hård arbetsmiljö har gjort undersköterskeyrket till ett genomgångsyrke på orter där andra jobb finns att söka.
Samhället har en skuld till den äldre generationen. Det gör sveket mot denna grupp ännu mer graverande.
Dan Molund

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!