Diktatur i Piteås skolor?

2006-12-10 18:21:53
Onsdag den 15 mars följde jag med till Pitholmsskolan för att hjälpa till vid ett av Elevkampanjens bokbord om Vägra Kallas Hora-kampanjen.

Då vi inte lyckats nå rektorn på telefon innan, gick vi till henne för att höra om det var okej. Vi ville ställa upp ett bord för att hålla information under lunchrasten tillsammans med medlemmar i Elevkampanjen som går på skolan.

Krystade argument

Vi fick då höra ett antal argument för varför vi inte kunde ha något bord: ”Ni har nyss varit här”, ”Ni måste fråga i förväg” och ”Det är inga elever här idag, de har redan slutat”.
Efter rektorns ord om att eleverna slutat, bokade Elevkampanjen in ett informationsbord nästa vecka istället. När vi efteråt stannade kvar och pratade med medlemmarna i Elevkampanjen på skolan om hur kampanjen mot nazism ska fortsätta, återkom rektorn och försökte köra ut oss ur skolan. ”Inga obehöriga har tillåtelse att vara i skolan”, hette det nu.
Det är förstås okej att skolan ser till att samhällsinformation inte kolliderar allt för mycket med skolans egen planering. Men att på detta sätt försöka hindra den grundläggande demokrati mötesfriheten med det enda argument att ”det är våra regler”, är inget annat än diktatoriskt!

Mötesfrihet

I den efterföljande diskussionen menade rektorn att Elevkampanjen ”inte är demokratins fanbärare”. Hon påstod sig följa ett beslut från barn- och utbildningsnämnden om att bara riksdagspartier får informera på skolan.
Detta reser en del frågor kring vilken sorts demokrati som gäller i Piteås skolor:
• Är ”ni har nyss varit här” ett giltigt skäl att stoppa samhällsinfomation till elever? Gäller demokrati bara en gång i månaden eller en gång per termin?
• Ingår det i rektors arbetsuppgifter att stoppa en diskussion mellan elever och Elevkampanjen, som inte på något sätt stör skolarbetet?
• Gäller flerpartidiktatur i Piteå? Är det bara riksdagspartierna som får informera i Piteås grundskolor?
Som hjälp till de politiker och rektorer som ska besvara frågorna, kan jag citera grundlagen: ”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet”.
Dessutom står det i läroplanen att: ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjlighet till sådana”.

Jonas Brännberg

fullmäktigeledamot i Luleå för Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!