Drastiska förändringar skakar F-kassan

2007-04-04 13:32:40
Drastiska förändringar väntar Försäkringskassan. I fredags fick både anställda och media fler besked om hur den nya organisationen ska se ut, där internet och telefontjänster till stor del ska ersätta dagens personliga service, medan handläggningen koncentreras till ett fåtal orter.

12 000-13 000 anställda kommer att beröras då dagens organisation ersätts av fyra nationella telefonkundtjänstkontor (i Stockholm, Lidköping, Västerås och Gävle), 18 nationella försäkringscenter och 62 lokala försäkringscenter. I övrigt ska det finnas lokala kontor/mötesplatser i varje kommun utan reguljär bemanning, där förbokade besök kan ske – och som i vissa fall kan hålla öppet för spontana besök ett par till 5 dagar i veckan.
Hur många som kan flytta med jobbet och hur många som tvingas sluta är det ännu ingen som vet.

Siv Norlin kritisk

Siv Norlin, ordförande i ST inom Försäkringskassan och förste vice ordförande i hela ST, är mycket kritisk till den nya organisation som förra året föreslogs av inhyrda konsulter.
Förslaget till Den nya Försäkringskassan har utarbetats av Accenture – ett Bermudaregistrerat konsultbolag med specialisering på management-, it- och outsourcing-frågor. Enligt Wikipedia har bolaget sina rötter i Andersen Consulting, känt från Enronskandalen i USA.

Kräver fler center

– Vi var mot den här strukturförändringen som presenterades som en färdig modell, utan att man tillräckligt har analyserat konsekvenserna vare sig för verksamheten eller för personalen. Inför inriktningsbeslutet i januari har vi argumenterat för fler nationella center än de 14-16 som först föreslogs, säger Siv Norlin.
ST:s ordförande Annette Carnhede har i dagarna gått ut med skarp kritik mot regeringens nedskärningar av statliga jobb, varav F-kassans är en stor del.
”Det handlar om myndigheter som har uppdrag knutna till vår trygghet. Det rör sig om verksamheter som ska sörja för att vi får ersättning när vi blir sjuka och är föräldralediga, att vi kan gå vidare till ett nytt jobb om vi blir arbetslösa, att vi har en dräglig arbetsmiljö, att klyftorna i samhället ska minska och att orättvisa skillnader mellan kvinnor och män ska minska…Om vi fortsätter att blunda för problemen så kommer de att växa. Då kommer telefonerna att ringa utan att någon svarar, öppettiderna att kortas, lokalkontoret att flytta längre bort och oroliga människor att vänta förgäves på svar”, varnar Carnheden på DN Debatt den 2 april.
Allra minst väntar långa och kostsamma övergångsproblem.
Ännu är det inte helt klart hur den nya organisationen kommer att se ut. Att det blir 18 nationella center ser Siv Norlin ändå som en viss framgång.
– Folk mår inte bra så länge de inte vet om de har jobbet kvar. Och det säger sig självt att det inte blir bättre service när man skär ner så här, säger hon.
Gudrun Åhslund, som är ordförande för ST inom Försäkringskassan i Västernorrland, pekar på svåra konsekvenser även om många befarat att det skulle bli ännu värre. Utan de 200-250 jobb som säkras med ett nationellt center i Sundsvall skulle läget ha blivit katastrofalt. Att det blir ett lokalt center i Sollefteå var också en positiv överraskning för många.

Agerat för jobben

– Vi har agerat för att rädda jobben för så många som möjligt och fick i alla fall ett nationellt center i Sundsvall och tre lokala center i Örnsköldsvik, Sundsvall och Sollefteå. Nu kan de 80 som blir av med jobbet i Härnösand i alla fall pendla till Sundsvall.
– Värst drabbas våra medlemmar i Ö-vik utan pendlingsavstånd som blir av med handläggningen av föräldrapenning, sjukpenning och underhållsbeslut. När Ö-vik får nya uppgifter som rehabiliteringsutredningar och handikappersättningar krävs högskoleutbildad personal.
Gudrun Åhslund ifrågasätter hela konceptet.
– Visst finns det brister i verksamheten och arbetsgivaren försöker få det till en serviceförbättring. Men det här känns som ett gungfly av något slag, där man inte har prövat andra vägar. Förutom väldiga konsekvenser för personalen kommer det också att bli väldigt kostsamt. Våra medlemmar har ett års uppsägningstid och det blir samtidigt dyrt att nyanställa.
För ST inom Försäkringskassan, som fortfarande befinner sig i centrala tvisteförhandlingar efter oenighet i flera län på grund av förra årets budgetnedskärningar, väntar nu nya, tuffa förhandlingar. Hur många som till sist sägs upp eller tvingas säga upp sig själva blir klart senast i slutet av oktober.

Kamp för trygghetsavtal

Mot denna bakgrund blir de statligt anställdas trygghetsavtal den hetaste frågan i de statsanställdas avtalsförhandlingar efter sommaren.
– Huvudfrågan blir att försvara och helst förbättra trygghetsavtalet, bekräftar Siv Norlin.
Enligt dagens trygghetsavtal, som arbetsgivaren säkert vill försämra, har de statligt anställda fördubblad uppsägningstid jämfört med den enligt Lagen om anställningsskydd anger. Avtalet innebär också hjälp att hitta nya jobb och ekonomisk ersättning för utbildning, samt komplement till a-kassan upp till 80 procent även för alla arbetslösa, liksom pensionsersättning etc.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!