Efter NUMSA:s uteslutning – för ett nytt arbetarparti

2014-11-19 14:27:51


Liv Shange har tillsammans med DSM tagit ett steg mot bildandet av ett nytt arbetarparti genom lanseringen av WASP. Nu utesluts metallfacket ur ANC-lojala Cosatu efter att NUMSA också har dragit slutsatsen om behovet av ett nytt arbetarparti.

På ett särskilt inkallat styrelsemöte den 7 november beslöt Cosatu (Sydafrikas kraftigt försvagade LO) att utesluta det stridbara metallfacket NUMSA. Den politiskt motiverade uteslutningen sätter fokus på uppgiften att bygga ett nytt arbetarparti.

Skälen till varför Cosatu-toppen uteslöt NUMSA är politiska. NUMSA, Cosatus största fackförbund, har brutit banden till det styrande ANC och uttalat sig för bygget av ett nytt arbetarparti.
– Uteslutningen har spelat rollen som ”kontrarevolutionens piska”. Den har klargjort, inte bara för många inom NUMSA utan också utanför dess led, att det är dags för beslutsamma steg framåt mot det nya arbetarparti som NUMSA har satt på dagordningen. De andra fackförbund, som tidigare uttalat ett modest och formellt stöd för NUMSA, har nu tvingats att ge ett klart stöd till metallfackets radikala resolutioner. ANC har å andra sidan blivit än mer försvagat, berättar Liv Shange, Democratic Socialist Movement (CWI i Sydafrika) och vice ordförande i WASP (Arbetar- och socialistpartiet), och fortsätter:
– NUMSA:s uteslutning har  skärpt motsättningarna mellan försvararna av den gamla ordning som gällt under ANC – formell ”frihet” men ingen avgörande förändring av livsvillkoren för arbetare och fattiga – och de som allt mer målmedvetet vill få till stånd en verklig förändring.

– Det i sin tur skapar utmärkta förhållanden för oss i Democratic Socialist Movement att bygga WASP samtidigt som vi deltar i vad NUMSA döpt till enhetsfronten, vilken har potentialen att bli till en förberedelsekampanj för en ny partibildning, konstaterar Liv Shange. ■