Elektriker och läkare strejkar i Norge mot kraftiga försämringar

2016-10-12 17:15:14
Norge är ett land med allt mer extrema väderförhållanden. Det kan slå mot elförsörjningen i stora områden. Elektriker måste rycka ut för att få igång elnätet och även ingripa vid bränder, olyckor och andra dramatiska händelser. De har ett stressigt och ofta mycket farligt jobb. Nu har de fått ännu sämre arbetsvillkor som de inte accepterar.

500 elektriker har strejkat i två veckor mot bland annat försämringarna i den nya arbetsmiljölagen. Färre anställda ska täcka stora områden, och bestämmelserna i den gamla arbetslagstiftningen om en ledig dag för var femte arbetsdag tas bort. Nu måste Elektrikerna arbeta sju dagar för att få en ledig dag. De kommer då att förlora 10 lediga dagar per år.

Elektriker som arbetar för energibolag måste ha beredskap i hemmet, där de ska vara beredda att rycka ut 24 timmar om dygnet med kort varsel om elförsörjningen slås ut. Ett typiskt vaktskift är i sju dagar, var femte vecka under hela året.

De måste uppehålla sig inom ett visst geografiskt område och planera varje dag så att man alltid är redo att rycka ut. De fridagar de förlorar kommer att märkas hårt. Även Arbetstillsynen säger att det gamla systemet måste upprätthållas eftersom förutsättningarna för ändringen var ny teknik. Men ny teknik underlättar inte dessa arbetares arbetsvillkor.

Elektriker inom den privata sektorn, med NHO som arbetsgivar­organisation, har faktiskt behållit det gamla systemet, åtminstone tills vidare. Det är de som arbetar inom den offentliga sektorn, med KS (Kommunenes Sentralforbund) som arbetsgivare, som riskerar att den nya arbetsmiljölagen ska gälla om strejken inte vinner.

Strejken kommer nu att utökas till 660 elektriker. Strejkviljan är hög, enligt elektrikerförbundet EL og IT Forbundet. När höststormarna kommer får strejken snart stor effekt. Även svenska elektriker har skickat stöduttalanden för strejken.

I Norge pågår just en liten strejk­våg som ett resultat av den nya arbetsmiljölagen. Den längsta sjukhusstrejken i Norges historia pågår också nu. Läkare strejkar mot längre och fler jourdagar. Läkarstrejken omfattar 628 läkare och andra anställda vid sjukhus som är organiserade i Akademikerne.

Även läkarnas motpart, arbetsgivarorganisationen Spectrum, vill utnyttja lagens möjligheter till att öka arbetstiden. De kommer också att använda möjligheten att skapa individuella arbetsscheman i stället för att förhandla om kollektivavtal. 

Idag riskerar läkare att behöva arbeta 60 timmar i veckan 38 veckor i rad. Läkare rapporterar om omänskliga arbetsförhållanden som också går ut över patienterna. Risken att göra misstag ökar och läkarna har inte tid att ge patienterna den information de har rätt till.

Det var sådana farliga förhållanden alla vi som protesterade mot den nya arbetsmiljölagen varnade för. 

I januari 2015 gick hela Norge beslutsamt ut i en endags generalstrejk mot förslaget. Även om många av dessa försämringar antogs ser vi nu en kamp mot de konkreta effekterna av den nya arbetsmiljölagen och den reaktionära och arbetarfientliga politik som den blå-blå regeringen står bakom. 

Kampen kommer bara att öka. Och ännu fler människor kommer att leta efter ett socialistiskt alternativ till den brutalisering av arbetsmarknaden som sker idag. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!