En klassdom mot alla arbetare

2007-06-13 17:14:41
Idag gav Arbetsdomstolen (AD) besked om att det var rätt att sparka fackklubbsordförande Per Johansson. AD:s dom är en skandaldom.

– En klassdom mot alla arbetare, som Per Johansson kommenterade.

AD:s dom ger Connex, idag Veolia, rätt på alla punkter. Det är en politisk dom riktad mot fackföreningar i allmänhet och stridbara, radikala fackliga aktivister i synnerhet.

Domen öppnar vägen för arbetsgivarna att avskeda fackliga aktivister med hänvisning till deras uppträdande. AD har rakt av köpt de anklagelser som företagsledning och dess förtrogna riktat mot Per Johansson.

I AD:s dom (nr 53/07) heter det att: ”Arbetsdomstolens slutsats blir att P.J. sammantaget agerat på ett sätt som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande. Vid denna bedömning har domstolen fäst särskilt avseende vid att P.J:s oacceptabla uppträdande har fortsatt och förvärrats trots en skriftlig och upprepade muntliga tillsägelser. Genom sitt agerande har P.J. på ett allvarligt sätt åsidosatt vad som ålegat honom i anställningen. Bolaget har därmed haft laglig grund för avskedandet.”

Det låter som en avskrift av Connex/ Veolias motivering till varför Per Johansson sparkades 29 september 2005.

Innan Per ens fått beskedet om att han sparkats, hade Connex skickat ut information om att han avskedats till arbetsplatserna.

Det var en länge förberedd attack mot fackklubben och dess ordförande, vilken AD nu gett sitt stöd till.

AD:s dom betyder ”i princip att fackliga ombud tvingas vara lojala med arbetsgivaren”, som Per Johansson sa när han fick domen.

En annan skandal är att ingen av AD:s ledamöter försvarade facket.

Två ledamöter Jörgen Andersson (före detta enhetschef på LO) och Henry Sjöström var emot att Per Johansson avskedades, men menade samtidigt att ”det finns saklig grund för uppsägning”.

AD:s dom i sammanfattning.

1. Arbetsdomstolen avslår det av Almega Tjänsteförbunden och Veolia

Transport Sverige AB framställda avvisningsyrkandet.

2. Arbetsdomstolen avslår den av Facket för Service och Kommunikation

(SEKO) förda talan.

3. Arbetsdomstolen förpliktar Facket för Service och Kommunikation

(SEKO) att ersätta Almega Tjänsteförbunden och Veolia Transport Sverige

AB för rättegångskostnader med sexhundraåttiotusen (680 000) kr.

Det vill säga helt på arbetsgivarnas linje.

Domen är ett angrepp mot hela fackföreningsrörelsen. Nu krävs omedelbara protester.

Klockan 18 idag genomförs första protesten på Mynttorget i Stockholm. Fler bör följa de närmaste dagarna.

Det krävs en bred facklig kampanj för förstärkt anställningsskydd för fackligt förtroendevalda.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver

• Skrota klassdomstolen AD

• Sparka Connex/Veolia – Skadestånd och upprättelse till Per Johansson och fackklubben.

BAKGRUND:

Den 29 september 2005 sparkade trafikjätten Connex/Veolia Per Johansson, stridbar ordförande i Seko klubb 119, som organiserar 700 tunneltågförare och konduktörer vid tunnelbanan och två andra banor i Stockholm.

Avskedande möttes av enorm ilska och ledde bland annat till två strejker i tunnelbanan, flera stora demonstrationer och enorm mängd protestuttalanden. Men LO-toppen höll tyst och socialdemokraterna i SL:s styrelse stod på arbetsgivarnas sida.

Per Johansson avskedades för att han och fackklubben vågade ta strid mot missförhållanden och bristande säkerhet i tunnelbanan.

Avskedandet var politiskt, vilket inte doldes av Connexchefen som menade att Per Johansson och fackklubben bedrivit en politisk kampanj som inte hör hemma i en avreglerad marknad och konkurrensutsatt verksamhet (Connex vd Pelle Svensson i Dagens Eko 30 september 2005).

Per Olsson

Mer följer.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!