Högeralliansen utarmar Haninge

2007-06-13 12:31:35
Detta är en förkortad version av Rättvisepartiet Socialisternas (RS) särskilda yttrande i budgetdebatten i Haninge kommunfullmäktige 11 juni.

Rättvisepartiet Socialisterna är emot högeralliansens budget då förslaget är en attack mot Haninges kommunanställda, förskolebarn, skolelever, föräldrar och äldre samt ett hot mot jämställdheten, miljön och gemensam välfärd. RS lägger även ned sin röst vad gäller socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetar. Ingen av de föreslagna budgetarna löser Haninges problem.
Högeralliansens förslag till ramökningar för nämnderna täcker knappt förväntade löne- och prisökningar vilket kommer att innebära ytterligare nedskärningar. Detta kommer att drabba fram för allt Barn- och utbildningsnämnden men också Äldreomsorgsnämnden som inte fått sina underskott avskrivna.

Många angrepp

Högeralliansens budgetförslag innehåller flera hårda angrepp: Med utförsäljningar vill alliansen öka ojämlikheten i Haninge och försämra servicen. Argumenten att regin inte påverkar kvaliteten är nonsens då konkurrensutsättning innebär att lägstbjudande vinner. Skräckexempel är hur mer än 10 år av privat kollektivtrafik i Stockholm inneburit ökade förseningar och inställda tåg, sämre vagnpark, låga investeringar, attacker på fackligt förtroendevalda, ansvarsflykt vid olyckor och sämre insyn.
Högeralliansens vilja att etablera friskolor är också ett hot som bevisligen underminerar de kommunala skolorna.
Högeralliansens formuleringar om ”fokus på kunskap och resultat” klingar falskt och är orealistiska när de pågående nedskärningarna leder till större klasser och sämre undervisning.
Med planerna på ett kommunalt vårdnadsbidrag vill högeralliansen öka ojämställdheten. Istället behövs 6 timmars arbetsdag och lika lön för lika arbete för att möjliggöra jämställdhet i hem och i arbete, d v s en socialistisk arbetarpolitik.

Satsa på kollektivtrafiken

RS stödjer planerna på ett nytt marint naturreservat i Haninge. Men högeralliansens budget nämner inte en av de mest allvarliga miljöfrågorna – att nästan alla kommunens sopor bränns leder till enorma utsläpp. Här behövs ett program för alternativ, t ex återvinning och kompostering. Det behövs också satsningar på kollektivtrafiken.
Högeralliansens förslag att kräva överskott som motsvarar 2,6 procent av kommunens samlade skatteintäkter och statsbidrag är ett redskap för att strama åt de kommunala verksamheterna och förbereda för populistiska skattesänkningar inför valet 2010.
Med tanke på högeralliansens försämringar av skola och förskola – från en av landets sämsta nivåer – kommer en skattesänkning att leda till en oemotsvarad brutal nedmontering och riskera generationer av barns lärande.
Större delen av det budgeterade överskottet – 79 miljoner kronor – borde användas för att stoppa de återstående nedskärningshoten i Barn- och utbildningsnämnden och för ytterligare utbyggnad av grundskola, förskola, äldreomsorg och service.

S-förslagen räcker inte

Högeralliansens plan för att öka takten på skuldavbetalningar är heller inte berättigad, dels för att skuldnivåerna relativt sett inte är så stora, men framför allt för att pengarna behövs för utbyggnad. Å andra sidan kan vi heller inte stödja socialdemokraternas alternativ att ytterligare öka kommunens låneskuld för investeringar.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer dock de socialdemokratiska förslagen om ett ungdomens hus, nytt äldreboende i Jordbro och ny hall på Torvalla.
Socialdemokraterna vill också ge 49 miljoner kronor mer till nämnderna jämfört med högeralliansens budget. Det räcker inte för att rädda det som nu raseras i skola och förskola, men är ett steg i rätt riktning.

Var ska pengarna tas?

Vad som istället behövs är en socialistisk politik där resurser omfördelas från politikerlöner, arvoden, konsulter och kommunala bolag med överskott.
Det behövs också en kraftigare sänkning av skollokalernas hyror än de 2 procent socialdemokraterna föreslår.
Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom
RS fullmäktigeledamöter i Haninge

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!