En politisk jordbävning i Grekland

2012-05-08 11:15:05
De grekiska väljarna har skickat ut ett budskap som skrämt upp såväl trojkan (EU, ECB och IMF) och deras politiska partier som Europas kapitalister.
I söndagens parlamentsval sa två av tre väljare nej till den åtstramningspolitik som trojkan pådyvlat landet.
Valet blev en fullständig katastrof för det tidigare regeringspartiet, socialdemokratiska Pasok, som fick 2,19 miljoner röster färre än i parlamentsvalet 2009, en minskning med 72,6 procent. Högerpartiet Ny demokrati (ND) förlorade nästan hälften av sitt stöd – över 1 miljon röster!
Vänsterkoalitionen Syriza däremot ökade från 4,6 till 16,8 procent, eller från 315 000 röster 2009 till över 1 miljon.

Det politiska landskap som funnits i Grekland i nära fyra decennier finns inte mer.
De senaste två årens masskamp har skapat nya politiska förutsättningar och valet kan ge impulser till en ny våg av masskamp.
Men trots valresultatet kommer den härskande klassen i Grekland och trojkan göra allt för att valets förlorare ska kunna bilda regering. God hjälp har de av ett valsystem som snedvrider folkets vilja och ger det största partiet 50 extra platser, vilket innebär att Ny demokratis 18,9 procent ger 108 platser i parlamentet men Syriza som fick nästan lika många röster – 16,8 procent – i valet bara får 52 parlamentsledamöter. Sällan har väl talet om ”demokrati” klingat så ihåligt och hycklande.
Trots detta uppenbara valbedrägeri, uppnår inte ND och Pasok sitt mål om 151 parlamentsledamöter av totalt 300. Istället får de bara 149. Redan har de båda partierna börjat undersöka möjligheten av att bilda en nationell samlingsregering som påstås ska ”omförhandla” trojkans villkorade krislån.
Det finns bara ett svar som kamprörelsen kan ge till en sådan regering: Strejker, ockupationer av arbetsplatser, stadstorg, i skolor och högskolor tills regeringen faller.

Bakom Syrizas valframgång ligger koalitionens motstånd mot trojkan och uttalade vilja att samarbete med andra vänsterkrafter, inte minst stödet till idén om en vänsterregering.
Valet blev dock inte bara till en framgång för vänstern. I valresultatet finns också ett mycket allvarligt hot i from av nazistiska Gyllene gryning, som blev sjätte största parti och som nu får plats i parlamentet. Många av de som röstade på Gyllene gryning gjorde det i protest mot Ny demokrati och högerextrema Laos, som åker ur parlamentet.
Valresultatet ger Gyllene gryning en plattform som de kommer att försöka använda för att få en bas i samhället.
Vänstern måste vakna upp och samlas mot det nazisthot som utgör en allvarlig fara för arbetarrörelsen, andra folkrörelser och våra demokratiska rättigheter.
Valet är ett uttryck för att det grekiska folket ser Syriza som det ”verktyg” som ska politisk förändring med vänsterförtecken. Och Syrizas alla politiska svagheter till trots har valutgången öppnat vägen till en kamp för en alternativ ekonomisk och social politik – ett annat samhälle.

Syriza har nu ett historisk ansvar att axla. Det finns bara ett svar på krisen: en djärv och beslutsam socialistisk politik.
Nu finns en reell möjlighet att bilda en vänsterregering, inte minst om Ny demokrati och Pasok misslyckas med att bilda en nationell samlingsregering  och väljer att utlysa nyval.
Om vänsterregering bildas kan vi vänta en hård reaktion från både Greklands som övriga Europas kapitalister och deras regeringar. De kommer att hota, och kanske även göra slag i saken, att kasta ut Grekland från euron, försöka strypa ekonomin samt störta vänsterregeringen. Ställd inför denna reaktion finns bara två vägar att gå: antingen avskaffa kapitalismen eller kompromissa och sälja ut massrörelsen.

Under storkapitalets dominans finns inget hopp. Vi får inte glömma att Pasok för 31 år sedan bildade en ”vänster”-regeringen, men vägran att avskaffa kapitalismen ledde till sist till att Pasok blev trojkans redskap.
Den grekiska arbetarrörelsen sa: ”Kör ut trojkan”, ”Ned med de politiska partierna”, ”Ett slut på tvåpartisystemet”, ”För en socialistisk väg ut ur krisen”. För att uppnå detta krävs inget mindre än en kamp för socialism. Allt annat skulle betyda att vänstern bryter med sina principer och löften.
Uttalande från Xekinima (CWI i Grekland) den 7 maj

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!